Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
01/05/2015

Com realitzar una bona gestió fiscal d'un impagat.

Cal fer tot el que sigui possible per minimitzar els efectes negatius de l'impagament d'una factura per part d'un client. I de forma simultània a l'esgotament de totes les vies de cobrament, cal programar la gestió fiscal de l'impagat. Si no gestionem correctament la fiscalitat de la factura impagada, tindrem un sobrecost fiscal en concepte d'impostos directes i indirectes.

En imposició directa (Impost sobre la Renda, Impost sobre Societats), cal dotar les provisions per deteriorament de crèdits que ens permetin eliminar la tributació per un benefici que realment no ha estat obtingut. Un dels punts més conflictius en relació amb les denominades provisions per insolvències, és que es empresaris en estimació directa simplificada no poden dotar aquesta provisió. Aquesta limitació és una de les particularitats d'aquest règim, que els empresaris han de tenir en compte a l'hora d'optar per la seva aplicació (és un règim opcional). El motiu d'aquesta limitació és que aquest règim d'estimació ja té el seu propi règim de provisions, que vé a substituir el sistema general. Per tant, és possible que un empresari en estimació directa simplificada tingui una factura impagada que hagi de registrar com a ingrés -i tributar per ella- malgrat que hagi resultat impagada. La única solució a aquesta situació i una bona gestió fiscal de l'impagament, seria valorar l'opció per un canvi de règim d'estimació.

En imposició indirecta (IVA), cal gestionar correctament la modificació de la base imposable de l'IVA, a fi de recuperar l'IVA repercutit i ingressat. Aqui cal respectar els terminis mínims i maxims per realitzar la gestió de l'impagament, i realitzar tot el proceidment formal establert en la normativa de l'IVA, que és força farragós: Cal presentar una demanda judicial o realitzar un requeriment notarial, emetre una factura rectificativa, enviar-la al client, i comunicar la modificació de la base imposable a l'Administració Tributària. Per si això no fos prou, l'Administració està interpretant el procediment de forma molt rigurosa i restrictiva, de forma que vé a incrementar els requisits formals exigibles. Per exemple, malgrat que la normativa no exigeix que l'enviament de la factura rectificativa al client es realitzi per burofax, moltes administracions si que ho exigeixen.

La gestió fiscal s'ha de realitzar en els terminis establerts a la normativa, per la qual cosa no podem esperar a programar la gestió fiscal de l'impagat en el moment en que considerem la insolvència com a definitiva, atès que és possible que, en aquest moment, ja s'hagin esgotat els terminis que estableix la normativa.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome