Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
01/05/2015

El difícil concepte del treballador autònom econòmicament depenent.

Coneix amb detall les similituds i diferències entre un treballador per compte aliè i un treballador autònom que facturi principalment per a una empresa?

 

La flexibilitat de les relacions laborals actuals (teletreball, horaris flexibles, compatibilització del treball amb obligacions familiars...) pot complicar la qualificació d'una relació laboral.

 

Cal evitar els riscos dels treballadors encoberts i aprofitar els avantatges del concepte de treballador autònom econòmicament depenent.

 

En principi, el treballador per compte aliè es caracteritza per la dependència i l'alienitat. Dependència perquè està subjecte al poder directiu de l'empresari, i perquè és part de l'organització productiva d'un tercer (l'empresari). I alienitat perquè no és titular de l'empresa, i tampoc té la propietat del resultat del seu treball i, en conseqüència, no és responsable del seu resultat davant de tercers (Per exemple, no respon davant el client).

 

Quan desapareix el requisit d'alienitat, apareix el concepte de treballador autònom, que és aquell que realitza una activitat econòmica o professional per compte propi, sense sotmetiment a l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona.

 

Tanmateix, aquest treballador autònom pot realitzar la seva tasca amb major o menor grau d'independència: quan la independència és total, estem davant en concepte clàssic de treballador autònom, això és, el que opera en el mercat de forma absolutament autònoma i independent.

 

Però en ocasions el treballador autònom està associat funcionalment amb l'activitat del seu client (l'empresari en sentit propi), de forma que no hi ha independència total sino coordinació, atès que s'integra en l'estructura productiva d'aquest per a la prestació del producte o servei final. Apareix llavors el concepte de treballador autònom econòmicament depenent.

 

Quan aquest treballador autònom té dependència econòmica d'un sol client (perquè més del 75% de la seva facturació procedeixen d'aquest client), no té treballadors contractats ni subcontractats, però presta el servei contractat assumint el risc i ventura de l'activitat, amb infraestructura productiva i material propis (ordinadors, maquinària, mobiliari, etc.), i el seu estatus és diferent del de la resta de treballadors de l'empresari contractant, podem estar davant la figura del treballador autònom econòmicament depenent, també conegut com a TRADE, o TAED.

 

En aquest cas, la normativa exigeix que el contracte es formalitzi de forma escrita, i que s'inscrigui en el Registre de Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents. Per amés información sobre aquest registre: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/info_TAED.html.

 

Amb la intenció de clarificar conceptes, adjuntem una nota comparativa sobre els elements constitutius dels tres conceptes: treballador per compte aliè, treballador autònom econòmicament depenent, i treballador autònom independent.

 

Tornar al llistat
NOTA TRADE
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome