Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
20/05/2021

Igualtat retributiva entre dones i homes

Registre retributiu: obligació per a totes les empreses.

El darrer mes d'abril va entrar en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes, que obliga totes les empreses a realitzar un registre o auditoria, dels salaris mitjans, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla.

 

Aquesta obligació afecta totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors que tinguin.

La bretxa salarial entre homes i dones és un tema debatut en l'actualitat. Per això s'han establert diferents  mesures per reduir les diferències de gènere en la retribució.

Les empreses hauran de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, doncs així ho disposa l'article 28.2 de l'Estatut dels treballadors. Així mateix, en aquest registre hauran d'incloure's els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla de treballadors, desagregats per sexes i per categories professionals.

 

Mitjans per a realitzar el registre.

El Ministeri d'Igualtat proporciona, a través de la seva pàgina web oficial, un model voluntari d'eina de registre retributiu que permet a les empreses complir amb l'obligació legal d'elaborar l'esmentat registre.

 

Període d'adaptació.

Les empreses disposen d'un termini de sis mesos per adaptar-se a les noves obligacions, a comptar des de l'entrada en vigor del Reial Decret. Les empreses hauran de tenir el registre degudament emplenat abans del dia 14 d'octubre del 2021.

El registre s'haurà d'actualitzar anualment.

 

Empreses de més de 50 treballadors: justificació del registre salarial.

Les empreses que comptin amb una plantilla superior als 50 treballadors, en les que la mitjana de le retribucions dels treballadors d'un sexe sigui superior als de l'altre sexe en un vint-i-cinc per cent, a més de realitzar el corresponent registre retributiu, hauran de justificar el fet que provoqui la diferència salarial.

 

Sancions per la falta de la informació retributiva.

L'article 10 del Reial Decret 902/2020 estableix que l'absència del registre retributiu podrà donar ser causa d'inici d'accions administratives i judicials i/o a l'aplicació de les sancions per discriminació.

Les sancions que s'estableixen en la normativa podran assolir una quantiat de 187.515 euros.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome