Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
03/08/2020

Incentius al manteniment de l'ocupació.

S'estableix, per a empreses de fins a deu treballadors, una subvenció a fons perdut de 4.369,05 € per treballador, fins a un máxim de tres treballadors.

La Generalitat de Catalunya ha publicat a data 30 de juliol de 2020 la resolució per la qual s'acorda obertura de la convocatòria d'ajudes extraordinàries per al manteniment de l'ocupació per a microempreses i persones autònomes. Pot consultar el text íntegre de la resolució en aquest enllaç.

 

Els beneficiaris d'aquesta ajuda són les empreses que hagin hagut de suspendre la seva activitat amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, o bé les que hagin reduït la seva facturació en un 75% durant el període en què l'activitat general s'ha vist suspesa, respecte del mateix període de l'any anterior.

 

L'objecte de l'ajuda és el manteniment de la plantilla durant un termini de dotze mesos a comptar des de la concessió de la subvenció. L'ajuda consisteix en una subvenció a fons perdut de 4.369,05 € per cada treballador, amb un màxim de 13.107,15 €.

 

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes que hagi pogut percebre l'empresa amb el mateix objecte, sempre que aquestes ajudes no superin els costos laborals dels treballadors.

 

El termini de presentació de la sol·licitud és des del 31 de juliol al 30 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

 

Poden sol·licitar la subvenció les empreses de fins a deu treballadors que mantinguin l'ocupació durant un termini de dotze mesos.

 

L'ajuda està destinada a microempreses i persones treballadores autònomes, que estiguin en situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en els col·legis professionals corresponents, que tinguin un màxim de deu persones treballadores.

 

Les persones treballadores poden estar contractades mitjançant qualsevol modalitat contractual, en una jornada igual o superior al 50%. El còmput de la plantilla ha de complir-se en el dia anterior a l'aplicació de l'Estat d'Alarma – 14 de març de 2020.

 

Per al còmput del nombre de persones treballadores, queden excloses les persones membres de l'òrgan d'administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals, i els treballadors autònoms col·laboradors.

 

Per al còmput del manteniment de la plantilla, es comptabilitzaran les persones el contracte de les quals s'hagi extingit per causes objectives, disciplinàries, dimissió, mort, jubilació, incapacitat permanent, extinció de contractes fixos discontinus, expiració del temps convingut, resolució durant el període de prova; o per interrupció del contracte amb motiu de ERTE.

 

Es requereix suspensió de l'activitat per motiu del COVID o reducció de la facturació en un 75%.

 

Entre altres requisits, es requereix que l'empresa hagi suspès la seva activitat econòmica:

  • Com a mesura derivada de l'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma.
  • A conseqüència d'una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la facturació durant el període en què l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb l'any anterior. Si es tingués una antiguitat inferior a un any, s'aplicarà la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta de l'activitat.

 

La quantia de la subvenció és un màxim de 13.107,15 €.

 

La subvenció comprèn un mòdul econòmic de 4.369,05 € per persona treballadora de plantilla, amb un màxim de tres unitats. La quantia màxima que pot percebre's amb aquesta subvenció és de 13.107,15 €.

 

Una vegada concedida la subvenció, s'anticiparà el 90% de la quantia que correspongui per assignació; el 10% restant s'abonarà a posteriori, comprovats els requisits que s'exposen a continuació, entre altres:

  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
  • Presentar memòria justificativa, i conservar els justificants originals durant un període de 5 anys.

 

Les empreses beneficiàries hauran de mantenir el 100% de la plantilla durant un termini de dotze mesos, des de la data de concessió de la subvenció. Si no es complís aquest compromís, es reduirà la quantia de la subvenció en la mateixa proporció al nombre de dies globals en què no s'ha mantingut aquest requisit.

 

Una vegada finalitzat el termini de dotze mesos, l'empresa haurà de presentar una memòria justificativa en un termini addicional de dos mesos, en la qual s'acrediti el compliment del requisit de manteniment de l'ocupació durant aquest termini.

 

Com puc sol·licitar-ho?

 

Aquesta subvenció pot sol·licitar-se fins al 30 de setembre, presentat una declaració responsable conforme de compleixen els requisits exigits per la normativa, i exclusivament per mitjans telemàtics. La resolució haurà de notificar-se als tres mesos següents de la presentació de la sol·licitud.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies