Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
06/10/2021

Increment del Salari Mínim Interprofesional. Fins a quina quantitat augmenta?

Fins a quina quantitat incrementa el salari mínim interprofessional?

 

El dia 29 de setembre es va publicar la normativa que aprova l’increment del salari mínim interprofessional (SMI), que d’ara endavant quedarà establert en 32,17 euros per dia o 965 euros per mes, en funció de si el salari està fixat per dies o per mesos.

 

Aquest import és el que correspon a una jornada completa; en cas que es realitzi una jornada de durada inferior, l’import es reduirà proporcionalment.

 

Per determinar la quantia del salari mínim es tenen en compte únicament les retribucions dineràries; en cas que el treballador percebi retribucions en espècie, l’import d’aquesta retribució no podrà reduir la nòmina de forma que el salari brut sigui inferior a la quantia establerta com a salari mínim interprofessional.

 

 

Les empreses estàn obligades a adaptar la retribució a l’import de l’SMI?

 

Les empreses tenen obligació d’adaptar l’import de la retribució al salari mínim interprofessional vigent en cada moment. Malgrat això, l’increment de l’import del salari mínim interprofessional no afecta a les empreses que apliquin convenis col·lectius que ja estableixin un salari mínim d’import superior a l’interprofessional, atès que aquestes empreses ja estan abonant retribucions d’import superior.

 

Per contra, si que hauran de revisar retribucions les empreses que no tinguin conveni col·lectiu aplicable, o les que tinguin un conveni col·lectiu que estableixi retribucions inferiors al salari mínim interprofessional.

 

Per determinar si la retribució d’un treballador és inferior al salari mínim interprofessional cal tenir en compte la retribució bruta que el treballador percebi per tots els conceptes salarials (incloent els complements salarials) en còmput anual.

 

L’increment de la retribució suposa un increment del brut nòmina i també de les despeses de cotització a la Seguretat Social.

 

 

Quins efectes té aquest increment?

 

L’increment del salari mínim interprofessional te efectes entre el dia 1 de setembre i el dia 31 de desembre de 2021. Això és, malgrat que la publicació de la normativa és de data 29 de setembre, la data d’efectes de la modificació es retrotrau al dia 1 de setembre. Aquesta retroactivitat obligarà a les empreses no només a aplicar l’increment sinó, a més, a abonar endarreriments per l’import diferencial corresponent al mes de setembre.

 

 

Com afecta aquest augment?

 

L’import del salari mínim interprofessional té efectes en diversos àmbits, que no es limiten a la regularització salarial d’alguns treballadors.

 

A banda de l’afectació que pot tenir en l’ocupació i en l’increment de preus que habitualment va associat a un increment del salari mínim, l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) afecta a la determinació del salari inembargable. En cas que es tinguin deutes amb tercers, els creditors poden embargar els béns o ingressos del deutor i, entre d’altres, poden embargar els ingressos del treball del deutor. Però l’embargament de salaris no pot superar un límit determinat, que es calcula bàsicament en funció de la relació que hi hagi entre la retribució del deutor i l’import del salari mínim interprofessional.

 

L’increment del salari mínim interprofessional també pot suposar un increment de la quota de cotització dels treballadors autònoms, atès que és habitual que la base mínima de cotització dels autònoms s’incrementi en la mateixa mesura que s’incrementa el salari mínim interprofessional.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies