Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
05/10/2021

La última pròrroga dels ERTOS. Com serà aquesta nova pròrroga?

Darrerament ha estat aprovat un nou Decret-LLei de mesures urgents que estableix diferents mesures per afavorir l’aplicació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTOs) a les empreses.

 

Caldrà sol·licitar la pròrroga dels ERTOs actualment vigents.

 

D’una banda, la normativa estableix la possibilitat de prorrogar els ERTOs que estiguin vigents a data de 30 de setembre de 2021, als que fèiem referència en aquesta notícia.

 

El termini màxim per presentar la sol·licitud de pròrroga finalitza  el dia 15 d’octubre de 2021. Aquesta sol·licitud requerirà aportar documentació detallada de les jornades de treball suspeses o reduïdes durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cada una de les persones treballadores incloses en l’ERTO, així com una relació completa de les persones incloses a l’ERTO a data de 30 de setembre de 2021 que hi continuïn incloses durant la pròrroga.

 

La sol·licitud s’entendrà estimada per silenci positiu si no hi ha resposta per part de l’administració en el termini de 10 dies a comptar des de la data de sol·licitud. En aquest cas,  l’ERTO es prorrogarà fins el dia 28 de febrer de 2022.

 

En cas que no es presenti una sol·licitud de pròrroga, els expedients de regulació d’ocupació es consideraran finalitzats i deixaran de ser aplicables a partir del dia 1 de novembre de 2021.

 

Podran sol·licitar-se nous ERTOs per causes sobrevingudes d’impediment o limitació a l’activitat normalitzada.

 

La normativa també estableix la possibilitat de sol·licitar nous expedients de regulació d’ocupació per causa de força major en cas que hi hagi noves restriccions o mesures de contenció que s’aprovin entre el dia 1 de novembre de 2021 i el dia 28 de febrer de 2022. 

 

En aquest cas, la sol·licitud també s’entendrà estimada en cas de que no hi hagi resolució expressa (silenci administratiu amb efecte positiu).

 

Més benefici per a les empreses que realitzin formació als seus treballadors en ERTO.

 

La nova regulació incorpora una novetat, consistent en vincular les exoneracions a la cotització a la Seguretat Social a la realització d’accions formatives als treballadors afectats. Això és, s’estableixen diferents beneficis a les empreses en funció de si realitzen accions formatives a les persones afectades per l’ERTO.

 

Les accions formatives hauran d’estar adreçades a la millora de les competències professionals dels treballadors afectats, o bé a la millora de l’empleabilitat (incloent les accions destinades a l’adquisició de competències digitals o a la requalificació laboral).

 

El nombre mínim d’hores de formació és de 30 hores per a les empreses de menys de 50 treballadors, i de 40 hores per empreses de més de 50 treballadors.

 

La falta de realització de les accions formatives dins del termini indicat determina la pèrdua del dret a aplicar els beneficis vinculats a aquestes accions, excepte en cas que l’empresa pugui demostrar que ha posat la formació a disposició del treballador i aquest no l’hagi realitzat per causa no imputable a l’empresa.

 

Increment de crèdit per al finançament d’accions formatives.

 

Les empreses que formin a persones afectades per expedients de regulació d’ocupació tindran dret a un increment de crèdit per formació, d’import variable en funció de la grandària de l’empresa:

  • Empreses d’entre 1 a 9 persones treballadores: 450 euros per persona.
  • Empreses d’entre 10 a 49 persones treballadores: 400 euros per persona.
  • Empreses de 50 o més persones treballadores: 320 euros per persona.

 

Exoneració de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

 

Les empreses que estiguin en situació d’ERTO podran aplicar una exoneració a la quota de cotització a la Seguretat Social corresponent als mesos de novembre i desembre de 2021 i gener i febrer de 2022.

 

El percentatge d’exoneració varia en funció de la causa de tramitació de l’ERTO (si és per causa de limitació de l’activitat o per impediment de l’activitat), del volum de persones treballadores de l’empresa, i de si l’empresa ha realitzat accions de formació o no.

 

En particular, en cas d’ERTO per limitació d’activitat, els percentatges d’exoneració són els següents:

  • Empreses de 10 o més persones treballadores: 80 per cent d’exoneració en cas que l’empresa faci accions formatives, i 40 per cent en cas que no en faci.
  • Empreses de menys de 10 treballadors: 80 per cent d’exoneració en cas que l’empresa faci accions formatives, i 50 per cent en cas que no en faci.

 

En cas d’ERTO per impediment d’activitat, les empreses podran aplicar un percentatge d’exoneració del 100 per cent.

 

Les exoneracions a la cotització s’aplicaran prèvia sol·licitud de l’empresa, comunicant les persones afectades, l’acció formativa realitzada, i el període de reducció o de suspensió de jornada.

 

Aquesta exoneració no afecta a la cotització de les persones treballadores afectades, atès que el període afectat per l’exoneració es considerarà com efectivament cotitzat a tots els efectes.

 

Es mantenen les limitacions en hores extraordinàries i la prohibició d’acomiadar les persones incloses en l’ERTO.

 

Les empreses no podran acomiadar els treballadors inclosos en l’ERTO fins que no hagi transcorregut un termini mínim de sis mesos, a comptar des de la data de finalització de l’expedient.

 

Aquestes empreses tampoc podran fer hores extraordinàries ni subcontractar la seva activitat, atès que es considera que, si incrementen les necessitats de recursos humans, l’empresa ha d’aixecar l’ERTO i incorporar els propis treballadors.

 

També es manté la prohibició de repartiment de dividends durant l’any en que han estat vigents els expedients de regulació d’ocupació, i es veta l’accés a les exoneracions de cotització a les empreses que tinguin la seva seu social situada en un territori de baixa tributació (territoris coneguts com a paradisos fiscals).

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies