Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
20/10/2022

L'impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Un nou tribut de caràcter finalista com a instrument de lluita contra el canvi climàtic.


El dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou impost sobre envasos de plàstic. Aquest impost respon als principis de l'economia circular, i vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i a la protecció del medi marí, en compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030, formant part d'una bateria de mesures contingudes en la normativa de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 

El Pla d'Acció en matèria d'economia circular de la Unió Europea determina que els plàstics són una de les àrees prioritàries d'intervenció, perquè només es recicla menys d'una quarta part del plàstic recollit i gairebé la meitat finalitza la seva vida útil en abocadors.

 

Per tant, aquesta figura tributària és un impost de caràcter clarament finalista perquè pretén desincentivar la producció i utilització de productes de plàstic no reciclat.

 

Què grava aquest impost?

 

Podem dir que l'impost grava l'ús d'envasos no reutilitzables de plàstic no reciclat. Perquè encara que l'impost afecta a tots els productes plàstics, la base imposable, que és el valor que s'utilitza per a calcular la quota, està constituïda únicament per la quantitat de plàstic no reciclat. En concret, la base imposable de l'impost és el quilogram de plàstic no reciclat que conté l'envàs; la quantitat de plàstic que és reciclat ha d'acreditar-se amb un certificat emès per una entitat certificadora. A causa del defecte d'entitats capaces d'emetre aquesta certificació, la normativa estableix que, de manera transitòria, durant tot l'any 2023 aquesta acreditació es podrà substituir per una declaració responsable signada pel fabricant.

 

Una vegada determinada la base imposable en la forma indicada, el tipus impositiu és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat.

 

Què s'entén per envàs?

 

El concepte d'envàs adquireix una especial rellevància per a determinar quines operacions estaran subjectes a tributació, perquè l'àmbit objectiu d'aplicació del tribut es limita als envasos, entenent per tal tot article dissenyat per a contenir o presentar productes.

 

L'impost grava la utilització d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint o presentant mercaderies, així com els productes plàstics semielaborats que es destinen a la fabricació de plàstics, i els elements plàstics de tancament o presentació d'envasos no reutilitzables.

 

També queden gravats els productes anteriors que no siguin íntegrament de plàstic; en aquest cas, es gravaran únicament per la part de plàstic no reciclat que continguin: quan el producte objecte de l'impost està compost de plàstic i altres materials, el producte només tributa pel pes del plàstic no reciclat. A més, en cas d'incorporació d'altres elements de plàstic a un envàs el lliurament del qual ja ha tributat, el producte només tributa pel plàstic no reciclat afegit en els elements incorporats.

 

Tanamateix, s'estableix una exempció per a petites operacions: estaran exemptes d el'impost les importacions o adquisicions que no excedeixin els 5 quilograms, així com les que es refereixin a productes sanitaris, o alguns productes d'ús agrícola o ramader.

 

A qui afecta aquest nou tribut?

 

La major part dels afectats seran els compradors d'aquests envasos, perquè aquest nou tribut suposa un sobrecost d'aquest article. No obstant això, a llarg termini els afectats seran tots els consumidors, perquè aquest sobrecost probablement s'incorporarà a tota la cadena de producció.

 

També resultaran afectats per discriminació inversa els qui utilitzin plàstics reciclats en el seu procés productiu, perquè podran oferir costos més competitius que la resta de productors o distribuïdors.

 

També poden resultar afectats els qui posseeixin envasos de plàstic no reciclat que no disposin de factura de compra, perquè l'impost grava per tinença irregular d'envasos, i en aquest cas el contribuent és qui els tingui. És tinença irregular la possessió, comercialització, transport o utilització en territori espanyol de productes objecte de l'impost sense acreditar la seva fabricació, importació, adquisició intracomunitària o adquisició en territori espanyol.

 

Finalment, també resultaran afectats, de forma més directa, els fabricants o importadors, perquè seran els obligats a repercutir l'impost als compradors, i tindran la càrrega de gestió addicional de fer l'ingrés del tribut recaptat.

 

És possible que aquest tribut contribueixi de forma decisiva a la reducció dels plàstics no reciclats, la qual cosa seria un triomf de les polítiques mediambientals de la Unió europea.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies