Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
21/06/2021

Nous ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

Mesures i ajuts de la Generalitat per a empreses i autònoms.

El govern d’Espanya va publicar a través del Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses que té com a finalitat que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

A aquests efectes, l’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s'hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Termini i procediment d’inscripció prèvia.

La inscripció prèvia per l’obtenció d’aquests ajuts s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través del formulari d’inscripció prèvia previst per la ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que podrà presentar-se entre les 9.00 hores del dia 21 de juny i les 15.00 hores del 30 de juny de 2021.

 

Qui té dret a aquest ajut?

Els principals requisits dels ajuts d'aquesta línia que permeten la concessió són els següents:

  • En primer lloc, que els sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms o empreses amb seu social a la comunitat autònoma respectiva.
  • En segon lloc, que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.
  • En tercer lloc, que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat.

 

Així mateix, les persones empresàries o professionals i empreses que compleixin aquests requisits podran formalitzar la inscripció prèvia quan es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Que el volum d'operacions anual de l'exercici 2020 hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte a l’exercici del 2019 en cas de règim d'estimació directa. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) que estiguin adscrits als sectors d'activitat que conté l'annex de l’ordre ECO/127/2021, de 14 de juny.
  • Els grups consolidats que tributin en l’impost sobre societats (IS) en el règim de tributació consolidada i que acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019.

 

En tots els casos, és important reiterar que només tindran dret a accedir als ajuts  les persones empresàries o professionals i empreses que tinguin deutes acreditats amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos, sempre que aquestes obligacions s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021.

Aquests requisits s’acreditaran mitjançant l’encreuament de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 

Compromisos i obligacions.

Les persones empresàries o professionals i empreses que s’acullin a aquest ajuts hauran de mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022, i no podran aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.

 

Quantitat de l’import dels ajuts.

L’ajut concedit no serà en cap cas d'import superior al del deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 es fixen depenent de si es tributa per mòduls, o no. En cas de tributar per mòduls, podran rebre fins a 3.000 €, en cas contrari (la resta d’empreses i professionals) podran rebre entre 4.000 € i 200.000 €.

 

Conseqüències de l’aplicació indeguda.

Els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que s'hagin beneficiat dels ajuts extraordinaris directes que estableix aquesta Ordre sense reunir els requisits que preveu seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin produït, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de suport, sense perjudici de les responsabilitats en altres ordres.

 

ACTUALITZACIÓ A DATA 26/07/2021.

 

Darrerament s'ha ampliat l'àmbit d'aplicació d'aquests ajuts a les empreses de qualsevol sector d'activitat, amb la única excepció de les activitats financeres i d'assegurances, i als organismes extraterritorials.

 

També s'ha aprovat un nou termini de sol·licitud, que finalitza el dia 30 de juliol de 2021 a les 15h.

 

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies