Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
18/03/2020

Prestació per cessament d'activitat dels autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Entre les mesures aprovades pel Govern en data d'avui, es destaca la prestació que poden sol·licitar els treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus.


Poden sol·licitar aquesta prestació, d'una part, els treballadors autònoms les activitats dels quals hagin estat suspeses per la normativa de declaració de l'estat d'alarma. D'altra banda, també podran sol·licitar-les els autònoms no afectats pel tancament o suspensió, però que hagin sofert una reducció de la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació en, almenys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

 

La normativa no distingeix entre treballadors autònoms en règim de mòduls i en règim d'estimació directa, per la qual cosa ha d'entendre's que aquesta prestació també pot ser sol·licitada per titulars d'activitats en règim de mòduls.

 

En aquests dos supòsits, el treballador autònom podrà sol·licitar una prestació per import del 70% de la base reguladora. Si no s'acredita període de manca, l'import de la prestació serà el 70% de la base mínima.

 

El treballador podrà percebre aquesta prestació durant el termini d'un mes. Aquest període s'ampliarà, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma. El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

És requisit indispensable per al cobrament de la prestació que el treballador autònom estigui al corrent de pagament de les quotes de cotització, o bé regularitzar la situació, i no haver percebut cap altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

 

El termini de sol·licitud és d'aquesta prestació és d'un mes a partir del dia 14 de març de 2020 o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes.

 

 

ACTUALIZACIÓ A 30/04/2020

Arran del pla de desconfinament que sembla ser que aprovarà el govern demà, que permet l'obertura d'algunes activitats abans de la finalització de l'estat d'alarma, es plantegen dubtes respecte dels efectes que tindrà la reanudació de l'activitat en la prestació per cessament d'activitat. 

 

En particular, s'està plantejant per part d'alguna mutua la possibilitat de denegació de la prestació per cessament d'activitat -i, en el seu cas, la devolució de la prestació- quan hagi estat sol·licitada amb motiu de la suspensió de l'activitat i es reanudi aquesta activitat abans de la finalització de l'estat d'alarma. Aquestes mutues consideren que el manteniment de la suspensió de l'activitat durant tot el període de duració de l'estat d'alarma és una condició necessària per al cobrament de la prestació.

 

La nostra opinió és que el fet d’iniciar l’activitat seguint el pla de desconfinament del govern no és causa de denegació de la prestació per cessament, perquè el pressupòsit de fet de la prestació és el fet d’haver cessat l’activitat, i aquest fet s’ha produït de forma efectiva, malgrat que l’activitat es reanudi amb posterioritat. Si que pot ser que, com que la prestació es reconeix per el termini d’un mes, prorrogable si es prorroga l’estat d’alarma, aquesta prestació s’interrompi tan aviat com es reanudi l’activitat, una vegada hagi transcorregut aquest mes.

 

En tot cas, i atès que ha estat plantejada per part de les mútues una consulta a l’administració per interpretar si la reanudació de l’activitat abans de la finalització de l’estat d’alarma és causa de denegació de la prestació per cessament, el més prudent és esperar a tenir resposta d’aquesta consulta abans d'adoptar qualsevol decissió.

 

 

ACTUALITZACIÓ A 3/05/2020

 

Darrerament s'ha fet pública la nota de premsa del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, en la que informa de diverses qüestions referents a la prestació per cessament d'activitat. Entre elles, la nota estableix expressament que "Los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma"

 

En conseqüència, l'obertura al públic de les activitats en qualsevol de les fases de transició establertes no és impediment per al manteniment del dret a la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome