Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
18/03/2020

Prestació per cessament d'activitat dels autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Entre les mesures aprovades pel Govern en data d'avui, es destaca la prestació que poden sol·licitar els treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus.


Poden sol·licitar aquesta prestació, d'una part, els treballadors autònoms les activitats dels quals hagin estat suspeses per la normativa de declaració de l'estat d'alarma. D'altra banda, també podran sol·licitar-les els autònoms no afectats pel tancament o suspensió, però que hagin sofert una reducció de la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació en, almenys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

 

La normativa no distingeix entre treballadors autònoms en règim de mòduls i en règim d'estimació directa, per la qual cosa ha d'entendre's que aquesta prestació també pot ser sol·licitada per titulars d'activitats en règim de mòduls.

 

En aquests dos supòsits, el treballador autònom podrà sol·licitar una prestació per import del 70% de la base reguladora. Si no s'acredita període de manca, l'import de la prestació serà el 70% de la base mínima.

 

El treballador podrà percebre aquesta prestació durant el termini d'un mes. Aquest període s'ampliarà, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma. El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

És requisit indispensable per al cobrament de la prestació que el treballador autònom estigui al corrent de pagament de les quotes de cotització, o bé regularitzar la situació, i no haver percebut cap altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

 

El termini de sol·licitud és d'aquesta prestació és d'un mes a partir del dia 14 de març de 2020 o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome