Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
07/10/2019

Registre de jornada: estat de la qüestió a dia d'avui.

El registre de jornada ha estat motiu d'inspecció de treball en el 31% de les actuacions realitzades durant el primer semestre de 2019.

La jornada laboral és un tema conflictiu i indubtablement, d'absoluta actualitat. A Catalunya ha estat el principal motiu de denúncies formulades a la Inspecció de Treball; entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2019, el 31% de les denúncies han estat referents a temes de jornada laboral. L'interès és creixent, perquè el percentatge de denúncies formulades per aquest tema s'ha incrementat en un punt respecte del mateix període de l'any anterior.

 

El primer objectiu de la Inspecció de Treball: el control d'hores extraordinàries. 

 

La Inspecció de Treball disposa de dades estadístiques segons els quals s'han incrementat les hores extraordinàries realitzades per la població ocupada assalariada des de l'exercici 2015 fins avui; l'any 2018, el nombre total d'hores extres realitzades s'ha incrementat en més d'un 50% respecte de l'any anterior, i ha aconseguit la xifra total de 952.400 hores extraordinàries (Fuentes: Idescat i INE).

 

De les hores extraordinàries realitzades, les dades estadístiques utilitzades per la Inspecció de Treball reflecteixen que més del quaranta per cent d'aquestes hores no es remuneren com a tals, i en conseqüència, no es cotitza per aquestes hores. El criteri de la Inspecció és que aquest defecte de cotització està causant un perjudici a la Tresoreria General de la Seguretat Social i per això el tema de les hores extres està al punt de mira.

 

El Segon objectiu de la Inspecció: els contractes a temps parcial. Canvi de criteri en la tipificació de la infracció.

 

En el període de gener a agost de 2019 la Inspecció de Treball ha incrementat en un 10% respecte del mateix període de l'any anterior les actuacions inspectores realitzades l'objecte principal de les quals és la jornada laboral. En aquestes actuacions, en el 93% per cent dels casos s'ha actuat com a conseqüència de denúncia.

 

I respecte de les actuacions realitzades, és de destacar un canvi de tendència remarcable en els criteris de tipificació d'infraccions. Perquè fins avui, quan es detectaven irregularitats en matèria de jornada, es qualificava en un 46% dels casos com a infracció relativa a temps de treball. No obstant això, en els primers set mesos del 2019, en un 49% dels casos s'ha considerat que existeix infracció de frau en la contractació temporal (i no una infracció en matèria de temps de treball). Aquesta tipificació parteix del pressupost que la contractació temporal pot aplicar-se únicament en determinats suposats: el contracte temporal ha de basar-se en una de les causes taxades que justifiquen la temporalitat del contracte. Si en l'actuació inspectora es posa de manifest que realment no hi ha causa per a la contractació temporal, la conseqüència és que el contracte es considerarà indefinit, amb totes les derivades que això implica.

 

La importància i utilitat del registre de jornada: diferenciem temps de treball efectiu de temps de presència, i utilitzem el recurs de la flexibilitat horària en benefici de totes dues parts. 


És aquest context el que permet comprendre l'abast i rellevància que està adquirint el Registre de Jornada. Més enllà d'un tema formal, la bona gestió de la jornada laboral i la seva plasmació en el Registre de Jornada suposa minimitzar els riscos de denúncies i d'actuacions inspectores. I aprofitem per a apuntar un tema col·lateral però que cada vegada va adquirint més rellevància: el registre de jornada i l'anomenada desconnexió digital van íntimament units: el dret a la desconnexió digital fora de l'horari de treball és la limitació a l'ús de les tecnologies de la comunicació per a garantir el temps de descans i vacances dels treballadors.

 

Formalitzem un annex al contracte per aclarir conceptes. 

 

En garantia tant de l'empresa com de treballadors, és convenient establir mitjançant pacte els detalls de la jornada laboral. Això oferirà seguretat jurídica al treballador i contribuirà a l'aprofitament del temps de jornada efectiva. 

Per a això, és aconsellable formalitzar un annex al contracte en el qual es regularan els temps que es consideren treball efectiu i els que no. En aquest annex pot contemplar-se com es consideraran els dies de viatge de treball, la pausa per a menjar en jornada partida, les pauses per a fumar, els canvis de vestuari, etc.

 

Implantem un sistema de registre de jornada que sigui funcional. 

 

El Registre pot adoptar la forma que cada empresa consideri convenient, però per a la seva credibilitat requereix la intervenció activa o passiva del treballador, i el sistema ha de ser objectiu i fiable, segons ha considerat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE de 14 de maig de 2019). És recomanable que el registre incorpori garanties per a evitar la manipulació o alteració. I és clar que el registre ha de ser diari: no s'admeten els quadres de planificació global de la plantilla que es realitzin setmanalment o mensualment. Els registres han d'estar físicament en el centre de treball, o bé ser accessibles des del propi centre (en cas de programes informàtics amb dades en el núvol).

 

El Registre adquireix especial utilitat per a delimitar el que es considera temps de treball efectiu del temps de presència, i pot ser una eina útil per a evitar que es qualifiquin com a hores extres aquells temps que realment són només temps de presència del treballador en les dependències. Per exemple, el registre permet diferenciar les pauses que el treballador realitza durant la jornada laboral.

 

Per això, és convenient que el sistema sigui àgil, per a poder registrar adequadament les pauses i interrupcions de la jornada perquè, en cas que no es registren pauses o interrupcions, es presumeix temps de treball efectiu (tret que s'acrediti el contrari) tot el temps transcorregut entre l'hora d'inici i la de finalització de la jornada de treball registrada.

 

És convenient ajustar la jornada de treball a les necessitats d'empresa i treballador, i utilitzar els recursos que ofereix la flexibilitat horària pactada o prevista legalment: recordem que, fins i tot a falta de pacte, un 10% de la jornada del treballador pot adaptar-se a les necessitats de l'empresa.

 

També és necessari que el Registre tingui garantia de conservació durant el termini de quatre anys (excepte en cas de normativa específica per a jornades especials). Per això no són aconsellables els registres que es conserven en suport paper, que fàcilment podria ser extraviat. Tampoc és adequat el suport paper per a registrar la jornada en cas de teletreball o desplaçament de treballadors (comercials, reparació a domicili, venda a domicili, instal·ladors, pintors, etc...)., entre altres coses perquè planteja la contradicció respecte de qui ha de disposar del registre: d'una banda, és obligació que ho tingui el treballador per a anotar dades de la seva jornada però, d'altra banda, també ha d'estar en el centre de treball.

 

La gestió del Registre és responsabilitat de l'empresari, però el treballador té obligació de col·laborar en la seva confecció.

 

No existeix obligació de lliurar còpia als treballadors, excepte en cas de treballadors amb contracte a temps parcial o en el cas que s'hagi realitzat hores extraordinàries (treballadors i els seus representants), els treballadors de marina mercant i mòbils, i en aquells casos en què així es pugui pactar. Si que existeix obligació de mantenir els registres a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, podent-se sol·licitar l'accés als mateixos en qualsevol moment.

 

Podeu tenir més informació sobre el Registre de Jornada en aquest enllaç, i informació sobre la jornada laboral a la notícia "Tot el que heu de saber sobre la jornada laboral".

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies