Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
24/03/2017

Suministrament Immediat d'Informació en l'IVA (SII)

El nou sistema de subministrament d'informació en l'IVA (SII) obliga a optimitzar la gestió comptable de les empreses.

En breu entrarà en vigor el nou sistema de gestió de l'IVA SII (Subministrament Immediat d'Informació), que en un primer moment afectarà únicament als subjectes passius obligats a presentar declaració mensual de l'IVA. En conseqüència, a curt termini la gran majoria d'obligats, que actualment presenten declaració trimestral, no estaran afectats per aquesta modificació.

 

El SII és aplicable de forma voluntària als subjectes passius de l'IVA que actualment presenten declaració trimestral.

 

Els empresaris o professionals que no estiguin inicialment obligats, poden optar voluntàriament per l'aplicació d'aquest sistema. En l'exercici 2017, l'opció per l'aplicació voluntària del sistema pot realitzar-se en el mes de juny; en ejecicios successius, aquesta opció podrà realitzar-se cada any en el mes de novembre, i afectarà a la gestió de l'IVA de l'exercici següent.

 

Els empresaris inclosos de forma obligatòria en el sistema suposen el 80% de l'ingrés per IVA a nivell estatal.

 

La finalitat del sistema és obtenir la informació de forma inmedata i transparent, amb el que s'aconsegueix un increment en la capacitat de control de l'administració. Per tant, a causa del volum de recaptació que suposen els empresaris que resulten inicialment obligats per aquest sistema, en la pràctica aquesta mesura aconsegueix que l'Administració Tributària estengui el control sobre la pràctica totalitat de la recaptació per IVA.

La mesura suposa també que els subjectes en el SII ja no hauran de presentar altres declaracions tributàries informatives (com la declaració d'operacions amb terceceros, o declaració resumeixen anual de l'IVA). Està previst que, en breu, els subjectes en SII tampoc tinguin obligació de presentar declaració mensual d'IVA.

 

El sistema consisteix que els llibres registre de l'IVA es formalitzaran de forma electrònica.

 

El SII consisteix que els llibres de l'IVA es formalitzen directament a través de la Seu Electrònica de la AEAT, subministrant els registres de facturació. No cal aportar les factures originals, sinó extreure determinades dades i bolcar-los en el sistema. Quan les dues parts internvinientes en una operació (client i proveïdor) esán acollits al sistema, la informació neix creuada atès que es produeix el contrast de dades des del primer moment. Així, s'eviten errors de registre de factures.

 

En la pràctica, el SII obliga a comptabilitzar pràcticament en temps real; cosa que requereix que les empreses comptin amb un departament comptable molt eficient. En l'exercici 2017 el termini d'enviament de les dades de factures expedides serà de 8 dies, a comptar des de la data d'expedició de la factura (no s'inclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals), però en el 2018 i successius el termini d'enviament de factures expedides serà de 4 dies.

 

Quant a les factures rebudes, en el 2017 el termini d'enviament serà de 8 dies, a comptar des de la data de comptabilització de la factura o del DUA (no s'inclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals), però en el 2018 i successius el termini d'enviament de factures rebudes serà de 4 dies i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent.

 

En tots dos casos, l'enviament es produeix mitjançant web service, encara que també pot enviar-se utilitzant un formulari web per a aquells subjectes passius que realitzin molt poques operacions.

 

Aquest nou sistema obligarà a observar la màxima diligència en la gestió comptable, perquè els terminis de remissió de documentació són realment breus. Igualment, obligarà a modificar una pràctica comptable molt estesa, consistent en què les factures rebudes es registraven per la seva data d'emissió, tot i que la normativa establia que havien de registrar-se per ordre de recepció. El SII obliga a registrar segons data de recepció, perquè a partir de tal data s'inicia el còmput dels terminis de remissió.

 

La infracció tributària consistent en el retard en la remissió de la informació és una infracció tributària sancionable.

 

El retard és una infracció sancionable amb multa d'un 0,5% de l'import de la factura objecto del registre, amb un mínim trimestral de 300 i un màxim de 6.000 €.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome