Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/02/2013

Certificat d'inactivitat de transportistes

El certificat d´inactivitat és obligatori per acreditar la inexistència d´obligació de presentar discos diagrama dels dies d´inactivitat.

No és suficient la inactivitat registrada en el tacògraf per acreditar la inexistència d'obligació de disposar de discs diagrama corresponents als períodes d'inactivitat.

El camioner atén als agents de l'autoritat quan li requereixen que aporti tots els discos diagrama. Presenta tots els discos correlatius... i es detecta que hi ha un període en el qual el vehicle no va circular. Els discos diagrama estan correctament emplenats i les anotacions del quilometratge justifiquen la continuïtat del registre. Però hi ha uns dies que no tenen disc diagrama, perquè realment el vehicle no va circular.

Aquesta situació, que aparentment és correcta perquè compleix tots els requisits de la normativa reguladora dels aparells de control de vehicles pesats, realment no ho és. Perquè es requereix, a més dels discos diagrama, l'aportació de la certificació d'inactivitat als transportistes que no disposin dels discos diagrama dels dies anteriors, amb la finalitat d'acreditar la causa de la inactivitat del conductor.


La certificació d'inactivitat ha d'estar en el vehicle a la disposició dels agents que ho requereixin i ha de referir-se al període comprès entre el dia en curs i els 28 dies anteriors.


La certificació pot utilitzar-se per acreditar la inactivitat del conductor, per exemple, en els següents casos:

• en cas que el conductor hagi estat de baixa per malaltia

• en cas que el conductor hagi estat de vacances

• en cas que el conductor hagi estat de permís o de descans

• en cas que el conductor hagi conduït un altre vehicle no obligat a disposar de disc tacògraf

• en cas que el conductor hagi efectuat un treball diferent del de conducció

• quan hagi estat impossible enregistrar aquestes activitats mitjançant l'aparell de control.


No s'exigirà certificació en relació amb els períodes de descans ordinaris diaris o setmanals.


Existeix un formulari de certificació que ha de ser emplenat a màquina i signant abans del viatge, tant pel representant de l'empresa com pel conductor. Quan es tracti d'un conductor autònom, aquest ha de signar dues vegades, una com a representant de l'empresa i una altra com a conductor. Únicament és vàlid l'original signat. El text del formulari no pot modificar-se. El formulari no pot anar signat per endavant ni alterar-se mitjançant declaracions manuscrites. El formulari pot imprimir-se sobre un paper en el qual figuri el logo de l'empresa i les seves dades de contacte, però hauran d'igualment emplenar-se els camps d'informació de l'empresa.

 

Per a més informació:

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/373BB952-561A-42BC-A978-D2A6A42ECE48/68441/guidance_5_es1.pdf

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome