Gestoria Mongay

Notícies · Articles
12/04/2016

Com afecta la reforma fiscal del 2015 a al capital mobiliari en l'Impost sobre la Renda.

Reforma Fiscal 2015

Que he de saber sobre reforma fiscal i capital mobiliari a l'hora de fer la declaració de la renda de l'exercici 2015.

La reforma fiscal del 2015 ha introduït importants canvis en la tributació. Un dels impostos més afectats és l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per aclarir dubtes sobre les modificacions que afecten a la renda de l'exercici 2015, comentem els principals canvis en els rendiments del capital mobiliari.

 

Amb la reforma fiscal, pagarem més o menys?


Depèn de cada cas. Encara que la informació facilitada pel Govern ha "venut" la reforma com una reducció de la tributació, la modificació és tan complexa i variada que no és possible establir una regla general. El que si que és cert és que hi ha aspectes certament beneficiosos, com l'increment de les quanties per mínim personal i familiar i la reducció de la tarifa aplicable a la base imposable de l'estalvi, que és la base on s'integren tots els rendiments del cabdal mobiliari i guanys de patrimoni.

 

Com queda la tarifa aplicable a la base imposable de l'estalvi?


S'estableix una reducció dels tipus impositius aplicables a aquesta base imposable. En particular, els rendiments fins als primers 6.000 euros tributen al tipus total del 20% en el 2015 i del 19% en el 2016. Els rendiments entre 6.000 euros i 44.000 € tributen al tipus del 22% en el 2015 i del 21% en el 2016. I finalment, els rendiments superiors a 50.000 euros tributen al tipus del 24% en el 2015 i del 23% en el 2016.

En conseqüència, des d'un punt de vista estrictament fiscal, probablement és aconsellable diferir la percepció de qualsevol rendiment del capital mobiliari a l'exercici 2016.

 

Que són els PALP?

Una altra de les modificacions és la creació dels Plans d'Estalvi a Llarg Termini (PALP), un instrument d'estalvi pensat principalment per a petits inversors. La inversió màxima és de 5.000 euros anuals (sense computar a aquests efectes el rendiment generat pel producte) i, a més, s'ha establert el requisit que un contribuent no pot tenir més d'un PALP.

El benefici fiscal dels PALP -també denominats Pla d'Estalvi 5- consisteix que els rendiments derivats d'aquests contractes estan exempts de tributació, sempre que es mantingui la inversió durant 5 anys. Un PALP pot constituir-se tant mitjançant una assegurança de vida (en aquest cas, tenim un SIALP), o mitjançant un compte bancari ordinari (en aquest cas, tenim unCIALP).

Cadascun d'aquests instruments té requisits diferents. En el cas dels SIALP, per exemple, són assegurances que únicament poden cobrir les contingències de supervivència o defunció; han d'haver-se contractat després d'1 de gener de 2015 i el contractant ha de ser, alhora, el prenedor, l'assegurat i -excepte en el cas de defunció- també ha de ser el beneficiari.

El problema és que aquest benefici fiscal s'ha creat en un moment en què la rendibilitat d'aquest tipus de productes és molt baixa. A més, les entitats bancàries, conscients del benefici fiscal que suposa el producte, tendeixen a remunerar menys els dipòsits contractats sota la forma de CIALP o SIALP. Per tant, no és un producte que finalment no ha tingut una acceptació que s'esperava.

 

Com afecta la reforma als PIAS?


La reforma fiscal ha afectat també als Planes Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIAS). Els PIAS són rendes vitalícies, els rendiments de les quals estan exempts de tributació fins a l'inici del cobrament de la renda vitalícia assegurada. Això és, estan exempts tots els rendiments que es generin des de la data del pagament de la primera prima, fins a l'inici del cobrament de la renda vitalícia. I una vegada s'inicia la tributació, aquesta tributació es redueix com més gran sigui el termini de rescat i l'edat del titular en el moment del rescat.

Aquest benefici fiscal requereix que, des de la data de la imposició (pagament de la primera prima) fins el dia de rescat, transcorri un determinat període de temps. Amb la reforma fiscal, el termini de permanència per poder aplicar l'exempció s'ha reduït de 10 a 5 anys.

 

I l'exempció per dividends?

S'ha suprimit l'exempció per dividends. En la normativa anterior, estaven exempts de tributació els primers 1.500 € que rebés cada contribuent. Aquesta exempció permetia compensar la doble imposició econòmica que es produeix cada vegada que es perceben dividends d'una societat. Amb la reforma fiscal, queda suprimida aquesta exempció, que suposa un increment de cost fiscal, que afecta amb major intensitat al petit inversor.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome