Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/04/2015

Com pagar menys impost de matriculació en la compra d'un vehicle usat d'importació.

Com pagar menys impost de matriculació en la compra d'un vehicle usat d'importació.

És possible reduir el valor del vehicle i, per tant, la quota final de l'impost de matriculació, quan l'IVA suportat en l'adquisició del vehicle usat d'importació no hagi estat deduïble.

La Llei d'Impostos Especials estableix que la base imposable de l'impost especial de matriculació d'un vehicle usat és el seu valor de mercat en la data de meritació de l'impost. Es considera un vehicle usat si la venda es realitza abans dels 6 mesos següents a la data de la seva primera posada en servei, o bé si el vehicle no ha recorregut més de 6.000 km.

No obstant això, si es tracta de la matriculació d'un vehicle usat d'importació, això és, que hagués estat matriculat prèviament a l'estranger i sigui objecte de primera matriculació definitiva a Espanya, podrà reduir-se el valor de mercat per determinar la base imposable. Això suposa una reducció de la quota final a pagar.

L'import de la reducció és l'equivalent a l'import residual de les quotes dels impostos indirectes pels quals hagués tributat en cas de ser un vehicle nou, aquests és, IVA, IGIC i el propi impost especial de matriculació, sempre que aquests impostos no haguessin estat deduïbles.

En el cas de l'IVA i del IGIC (Impost General Indirecte Canari), no són deduïbles, per exemple, en els següents suposats:

  • Quan el vehicle és matriculat per un particular;
  • Quan el vehicle és matriculat per una empresa sense dret a deducció de l'IVA o el IGIC suportat en l'adquisició del vehicle, per estar en recàrrec d'equivalència, per realitzar operacions exemptes, o perquè el vehicle adquirit no està totalment afecte a l'activitat;
  • Quan el vehicle és matriculat per un revendedor que aplica en aquesta operació el Règim Especial de Béns Usats.

En tots aquests casos, la base imposable de l'impost és igual a una fracció amb els següents components: en el numerador: valor de mercat del ben. En el denominador: 1 + suma del tipus d'IVA i de l'impost especial de matriculació, expressat en tant per un.

NORMATIVA: Art. 69 de la Llei 38/1997, d'Impostos Especials.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome