Gestoria Mongay

Notícies · Articles
12/01/2022

Com tributen els criptoactius en l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques o IRPF?

Com tributen els criptoactius en l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques o IRPF?

Com m'afecten els beneficis obtinguts per criptoactius?


La tributació dels criptoactius ha d'analitzar-se tant des de la perspectiva de la seva titularitat com dels guanys o rendiments generats. D'una banda, cal analitzar la tributació de la mera titularitat no sols de les monedes virtuals sinó també de la resta de criptoactius, i el seu possible impacte en l'Impost sobre el Patrimoni, que analitzem en aquesta notícia; d'altra banda, cal analitzar la tributació del benefici o rendiments obtinguts derivats d'aquests els criptoactius i el seu impacte en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que analitzem aquí.


Com ocorre sempre amb els nous conceptes econòmics, en el cas de les criptomonedes o monedes virtuals no existeix una regulació específica que estableixi el règim tributari dels rendiments rebuts. Però si que és possible analitzar cada realitat per a poder qualificar la naturalesa jurídica de cada element o operació, i determinar així el seu règim tributari. Perquè la tributació en l'impost sobre la renda varia en funció de l'operativa realitzada.


Les vendes de criptomonedes són guanys de patrimoni en l'impost sobre la renda de les persones físiques.


Els rendiments obtinguts per la venda de monedes són rendes subjectes a tributació en l'IRPF com a guany o pèrdua patrimonial que deriven de la transmissió d'un element patrimonial i, per tant, tributen en la base de l'estalvi.


L'import d'aquest guany es determina per la diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició. Les comissions de “exchangers” es computaran per a determinar aquests valors (les comissions de compra incrementen el valor d'adquisició, i les comissions de venda redueixen el valor de transmissió). Així ho interpreta la Direcció General de Tributs (Resolució DGT V1604-18, de data 11 de juny).


Aquest guany o pèrdua patrimonial ha de determinar-se operació per operació, aplicant les regles previstes en les permutes de béns i drets, segons criteri FIFO, que determina que, tractant-se de béns homogenis, el preu d'adquisició dels valors que es transmeten són els adquirits de data més antiga (veure la Resolució DGT indicada V1604-18, de data 11 de juny). En particular, aquesta consulta estableix específicament que, en cas d'efectuar-se vendes parcials de criptomonedes que haguessin estat adquirits en diferents moments, ha de considerar-se que les monedes que primer es transmeten són les adquirits en primer lloc.


L'intercanvi d'una criptomoneda per criptomoneda diferent es considera, a efectes fiscals, com a permuta i, en conseqüència, tributa també com a guany patrimonial (Resolucions DGT V0999-18, de 18 d'abril, V1149-18, de 8 de maig, o V1948-21, de 21 de juny). Aquestes consultes es refereixen en concret a l'intercanvi entre bitcoins i ethereum i ripple, entre bitcoin i iota, i altres actius virtuals (ALGO, COMP, BAND), però la seva doctrina és aplicable sigui quin sigui el tipus d'actiu intercanviat.


La remuneració percebuda pel staking de criptomonedes és un rendiment del capital mobiliari.


L'«estacionament» de les criptomonedes (staking) presentaria alguns trets característics dels dipòsits financers i la remuneració obtinguda (l'adjudicació de noves criptomonedes) seria susceptible de qualificar-se com a rendiments del capital mobiliari.


No obstant això, si les criptomonedes estan afectes a una activitat econòmica i l'objecte d'aquesta activitat està directament relacionat amb la mineria de criptomonedes (PoW/PoS o alternatives), els eventuals rendiments (positius i negatius) haurien de formar part de la base imposable de l'activitat, juntament amb la resta dels ingressos i despeses de l'activitat econòmica.


En la resta dels casos, la recompensa obtinguda hauria d'assimilar-se a la remuneració per la cessió a tercers de capitals propis, és a dir, rendiments del capital mobiliari que tributarien en la base imposable de l'estalvi.


Els Airdrops són guany patrimonial que s'integra en la base general.


Els Airdrops (recompenses o regals de criptomonedes o tokens per participar en una xarxa o per contribuir a la difusió d'una o diverses criptomonedes) són un guany patrimonial que no deriva d'una transmissió prèvia d'un element patrimonial. En conseqüència, aquest guany patrimonial tributaria en la base general de l'IRPF.


No obstant això, si existeix alguna vinculació laboral o mercantil prèvia que sigui la veritable causa dels lliuraments de criptomonedes o tokens, haurà d'analitzar-se la naturalesa jurídica d'aquesta vinculació per a determinar la qualificació jurídic-fiscal de l'operació.


Els Hardforks són un guany patrimonial de la base de l'estalvi.


Els Hardforks (o bifurcació de la cadena de blocs per falta de consens en els protocols que les regeixen) suposen que el titular de les criptomonedes rep una quantitat igual o equivalent de les criptomonedes resultants de la bifurcació.


En aquest cas, l'operació podria tractar-se com un guany patrimonial pel valor del percebut, que seria imputable o bé en l'exercici en el qual es produeix la bifurcació de la cadena de blocs (si l'actiu obtingut és diferent de l'anterior), o bé considerar-se sense efectes fiscals en tal data, diferint els efectes fiscals fins a la futura transmissió de les noves criptomonedes (si l'actiu obtingut és el mateix que l'anterior).


Els jocs Play to Earn o NFT generen guanys patrimonials de la base general.


Els bitcoins, criptomonedes o tokens rebuts com recompensa pels objectius reeixits en els jocs Play to Earn o NFT es consideren guanys patrimonials, que s'integren en la base general perquè no deriven de la transmissió de cap element patrimonial.


Sense perjudici de la tributació dels bitcoins o monedes virtuals en l'impost sobre la renda i en l'impost sobre el patrimoni, cal no descurar l'afectació d'aquests actius en la declaració de béns situats a l'estranger, que analitzem en aquesta notícia, la lectura de la qual recomanem per a evitar sorpreses en el futur.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies