Gestoria Mongay

Notícies · Articles
12/01/2022

Com tributen els NFT (o Non-Fungible Token) a Espanya?

Com tributen els NFT (o Non-Fungible Token) a Espanya?

Analitzem la tributació dels NFT en el sistema tributari.

Els actius coneguts com NFT (per les seves sigles en anglès: Non-Fungible Token, o criptovalor no fungible) són un tipus especial de criptoactiu que representa una cosa única, un actiu únic del món físic o del món virtual. Es diferencien de la resta de criptoactius perquè no són intercanviables entre ells (d'aquí la denominació “no fungible”). Es poden entendre com un certificat de propietat d'un actiu.

La mera titularitat d'aquests actius pot tenir repercussions en l'impost sobre el patrimoni, o en la declaració de béns i drets situats a l'estranger.

No obstant això, els rendiments obtinguts en relació amb aquests NFT també tenen rellevància en l'àmbit fiscal. Aquests rendiments poden derivar de l'explotació de l'actiu, o bé de la seva transmissió. En tots els casos tributa en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Tributació dels NFT en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Si el rendiment deriva de l'explotació de l'actiu, ha de diferenciar-se si el NFT està afecte o no a una activitat econòmica. En cas que així sigui, el rendiment obtingut tindrà la consideració de rendiment d'activitats econòmiques. En un altre cas, si no existeix una activitat econòmica (per exemple, en el cas que s'obtinguin rendes per llicències d'explotació), el rendiment es qualifica com a rendiment del capital mobiliari.

Si el benefici obtingut deriva d'una transmissió, la venda o transmissió d'aquests actius és un guany de patrimoni en l'Impost sobre la renda.

Tributació dels NFT en l'IVA o en l'Impost sobre Transmissions.

Si la transmissió la realitza l'“autor” o “artista” original que actua com a tal, estarà subjecta a IVA, encara que probablement estarà exempta si pot considerar-se que és la retribució per serveis professionals que consisteixen en drets d'autor (equiparant així als creadors d'aquests actius als artistes, escriptors, etc.).

Si la transmissió es realitza en el marc d'una activitat econòmica del transmitent (per exemple, un cert contingut audiovisual per a una campanya publicitària) o està afecte a la seva activitat (per exemple, una obra original adquirida exposada en les nostres xarxes socials corporatives), i el transmitent actua en el marc de la seva activitat empresarial, amb caràcter general, la transmissió estarà subjecta i no exempta a l'IVA (si l'obra s'entén localitzada a Espanya).

En la resta dels casos, quan els NFTs no estiguin afectes a una activitat econòmica, o la transmissió la realitzi qui no sigui empresari o professional, l'operació estarà no subjecta a IVA i tributarà en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), en la seva modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO), sempre que l'adquirent sigui resident fiscal a Espanya, amb independència d'on es localitzin els NFT’s.

No obstant això, si l'adquirent és NO resident fiscal, serà un supòsit de no subjecció, ja que no s'exigirà l'impost per les transmissions patrimonials de béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa que, efectuades en territori estranger, haguessin de tenir efecte fora del territori espanyol.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies