Contacte
-
Mongay
Notícies - Articles

El càrrec de president de la comunitat de propietaris: un dret o una obligació?

El president de la comunitat de propietaris és una figura controvertida. En aquest càrrec conflueixen càrregues, responsabilitats, drets i facultats. En aquesta notícia aprofundirem en els drets i obligacions que comporta l'exercici del càrrec de president de la comunitat.

Quines són les funcions del president d'una comunitat?

Les funcions del president d'immobles situats a Catalunya estan regulades en l'article 553-16 CCat, i són les següents:
a) Convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris.
b) Representar a la comunitat judicial i extrajudicialment.
c) Elevar a públics els acords, si escau.
d) Vetllar pel bon funcionament de la comunitat i pel compliment dels deures del secretari i de l'administrador.
e) Qualssevol altres funcions que estableixi la llei.

Encara que la llei defineix aquestes funcions com a obligacions, la veritat és que totes elles poden ser analitzades des d'una doble perspectiva, perquè totes les funcions del president són, alhora, tant drets com obligacions. Així, la facultat de convocar reunions és una obligació, però alhora és una facultat que es reconeix al president i que, en la pràctica, li confereix el dret a convocar a la junta de propietaris quan consideri que això sigui necessari o convenient. I el mateix succeeix amb la representació de la comunitat, l'elevació a públic d'acords, etc.

Això vol dir que el president pot fer el que consideri convenient per a la gestió de la comunitat?

Totes les obligacions requeririen un comentari detallat, però potser l'obligació que ha estat objecte de més matisació a nivell jurisprudencial ha estat l'establerta en la lletra b), referent a la facultat de representació de la comunitat. Perquè encara que la redacció de la norma indica que el president representa a la comunitat, la seva actuació ha de limitar-se a executar acords que hagi adoptat prèviament la junta, no essent possible que el president adopti decisions sense comptar amb aquest òrgan. Segons estableix la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 3/2019, de 17 de gener de 2019, malgrat que la Llei de Propietat Horitzontal reconegui al president de la comunitat de propietaris la representació de la mateixa en judici i fora d'ell, la jurisprudència ha matisat que "això no significa que estigui legitimat per a qualsevol actuació pel mer fet d'ostentar el càrrec de president ja que no pot suplir o corregir la voluntat de la comunitat expressada en les juntes ordinàries o extraordinàries". Per tant, el president sempre haurà de respectar el criteri de la junta de propietaris, el funcionament de la qual analitzem en aquesta notícia.

La Sentència del Tribunal Suprem de 10 d'octubre de 2011 aclareix que cal impedir que la voluntat personal del president sigui la que vinculi a la comunitat, perquè ha de prevaler sempre el criteri de la junta de propietaris, que és el que reflecteix "la veritable voluntat de la comunitat".  Així, per més que el president tingui facultat de representació de la comunitat, no s'admet que iniciï per si sol un procediment de reclamació de deute contra un propietari morós, perquè aquesta acció requereix la prèvia adopció de l'acord en junta de propietaris. Podeu tenir més informació sobre la gestió de la morositat en les comunitats de propietaris en aquesta notícia.
 
Imatge sota llicència creative commons. Thank you Peggy und Marco Lachmann-Anke, thank you Pixabay
Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres