Gestoria Mongay

Notícies · Articles
12/01/2022

Els criptoactius i l'impost sobre el Patrimoni.

Els criptoactius i l'impost sobre el Patrimoni.

S'ha de tributar per la mera titularitat de criptoactius, encara que no generin cap rendiment?


La resposta és que si. Els bitcoins, les criptomonedes i, de forma més genèrica, tots els criptoactius, són una nova realitat que està generant gran interès per la seva capacitat per a generar beneficis i per les seves múltiples funcionalitats com a element de pagament, d'intercanvi, d'estalvi, o d'inversió. No obstant això, no hem d'oblidar que tots els fluxos econòmics i elements patrimonials són susceptibles de generar un impacte en la tributació.

Però, què són els criptoactius?


Un criptoactiu és una representació digital de valor o de drets que pot ser transferit i emmagatzemat electrònicament, utilitzant tecnologia de llibre major distribuït o similar.


Quin tipus de criptomonedes existeixen?


Dins de la categoria de criptoactius, podem diferenciar entre criptomonedes, tokens, o NFT. Es consideren monedes virtuals o criptomonedes (o criptodivises) als criptoactius que compleixen les funcions principals de moneda fiat, això és, que tenen com a finalitat ser un mitjà d'intercanvi o de pagament, com a dipòsit de valor, o com a unitat de compte.


Els tokens són una unitat de valor basats en una criptomoneda. Entre ells, podem diferenciar entre els security token, que proporcionen als seus titulars drets en forma de drets de propietat o altres drets que són similars o equivalents als derivats de la tinença d'accions, obligacions, i altres instruments financers. Els utility token són tokens que atorguen als seus titulars el dret d'accés a una aplicació, un producte o un servei específic que es proporciona a través d'una infraestructura desenvolupada en blockchain.


Finalment, els actius coneguts com NFT (per les seves sigles en anglès: Non-Fungible Token, o criptovalor no fungible) són un tipus especial de criptoactiu que representa una cosa única, un actiu únic del món físic o del món virtual. Es diferencien de la resta de criptoactius perquè no són intercanviables entre ells (d'aquí la denominació “no fungible”). Es poden entendre com un certificat de propietat d'un actiu. Podeu accedir a més informació sobre la tributació específica dels NFT en aquest enllaç.


Doncs bé, tots els criptoactius indicats són precisament això: actius, encara que siguin virtuals. La seva condició de virtual o no físic no exclou que representin un valor, per la qual cosa, la seva mera titularitat obliga a plantejar-se si existeix obligació de tributació en l'Impost sobre el Patrimoni, un tribut, el fet imposable del qual és la titularitat de tota classe de béns i drets de contingut econòmic. En la declaració de l'impost sobre el patrimoni de les persones residents a Espanya han d'incloure's tots els seus béns i drets, amb independència del lloc d'ubicació d'aquests béns i drets.


Per això, hem d'indicar que, com a actius amb valor econòmic, les criptomonedes, tokens o NFTs han d'incloure's en la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni.


Qüestió diferent és si aquesta subjecció inicial determina l'obligació de presentar declaració o que calgui pagar una determinada quota tributària. En l'Impost sobre el Patrimoni existeix una regulació Estatal, i diferents regulacions pròpies de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, existeix una exempció general de cinc-cents mil euros, per la qual cosa, si el valor del nostre patrimoni global és inferior a aquesta quantitat, no existirà obligació de presentar declaració de l'Impost sobre el Patrimoni. A més, existeixen altres exempcions i bonificacions que també caldrà tenir en compte a l'hora de determinar tant l'obligació de declarar com en el càlcul de la quota tributària.


El valor dels bitcoins, monedes virtuals, o criptoactius a tenir en compte serà el seu valor de mercat a la data de meritació de l'impost (a 31 de desembre de cada exercici). La falta d'estabilitat del valor dels criptoactius pot jugar en contra de la seva fiscalitat, perquè la seva revaloració per un eventual efecte bombolla tindria conseqüències directes tant en la determinació de l'obligació de declarar com en la quota de l'impost sobre el patrimoni.


En tot cas, els titulars de monedes virtuals o criptoactius en general hauran d'estar atents al seu valor a final d'any, per a revisar si el valor d'aquests, juntament amb el valor de la resta dels seus actius, minorats en els deutes, determinen l'obligació de tributar per l'Impost sobre el Patrimoni.


A més d'aquesta obligació tributària, cal tenir en compte que la mera titularitat de criptomonedes o criptoactius també pot tenir conseqüències en la declaració informativa de béns situats a l'estranger. Poden tenir informació sobre aquesta obligació en aquest enllaç.


Fins aquí hem revisat la tributació de la titularitat de criptomonedes, tokents, etc. Però que succeeix amb els rendiments derivats de la titularitat o venda d'aquests criptoactius? En aquest cas haurà de considerar-se la tributació en l'Impost sobre la Renda; un tema que, pel seu interès i extensió, analitzem monogràficament en aquesta notícia.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies