Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/08/2010

És legal retardar el pagament de factures a proveïdors?

No és legal retardar el pagament a proveïdors

És il·legal retrassar el pagament a proveïdors, malgrat que hi hagi acord entre les parts.

Els observatoris econòmics sempre han destacat les desastroses conseqüències de la pràctica consistent a retardar injustificadament el pagament als proveïdors. Aquesta mala pràctica perjudica especialment a petites i mitges empreses, que funcionen amb unes limitacions de tresoreria i dependència del crèdit que les converteix en especialment vulnerables en aquesta situació.

Tant la normativa europea com l'espanyola limiten les dates de pagament de factures a proveïdors. Entenent la vulnerabilitat de les petites empreses, i a aquest efecte de corregir els desequilibris que es produïen, la normativa fins i tot va suprimir la possibilitat de pacte entre les parts per allargar els terminis de pagament establerts normativament.

 

Obligacions de pagament del sector públic.

La normativa també afecta i obliga a les administracions públiques que, en teoria, haurien de tenir una actuació més exemplar. El termini de pagament per a les administracions públiques és d'un màxim de trenta dies.

Obligacions de pagament entre empreses.

Pel que fa als terminis de pagament entre empreses, s'estableix un termini màxim de seixanta dies per part d'empreses per als pagaments a proveïdors. Aquest termini de pagament no podrà ser ampliat per acord entre les parts, amb la finalitat d'evitar possibles pràctiques abusives de grans empreses sobre petits proveïdors, que donin lloc a augments injustificats del termini de pagament.

D'altra banda, es reforça el dret a percebre indemnització, s'amplia la possibilitat que les associacions denunciïn pràctiques abusives en nom dels seus associats i es promou l'adopció de codis de bones pràctiques en matèria de pagaments.

En relació amb la indemnització pels costos de cobrament, s'estableix que el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que hagi sofert a causa de la mora d'aquest. En la determinació d'aquests costos de cobrament s'aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15 per cent de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no superi els 30.000 euros en els quals el límit de la indemnització estarà constituït per l'import del deute que es tracti.

 

Normativa: Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ley 15/2010, de 5 de julio, modifica la la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome