Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/07/2013

Flexibilització de la normativa d'arrendaments d'habitatge

Els arrendaments d´habitatge tenen ara una pròrroga obligatòria de fins a tres anys

Els arrendaments d'habitatge tenen ara una pròrroga obligatòria de fins a tres anys.

Darrerament ha estat modificada la normativa reguladora dels arrendaments urbans.

La principal modificació consisteix en la reducció del termini de pròrroga obligatòria dels contractes d'arrendament. Fins ara, els contractes d'arrendament es podient anar prorrogant, potestativament per a l'arrendatari però obligatòriament per a l'arrendador, fins que el contracte assolís un termini màxim de cinc anys. Actualment, s'ha reduït el nombre de pròrrogues obligatòries per a l'arrendador, de forma que, en contractes de durada inferior a tres anys, arribat el venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament assoleixi una duració de tres anys.

També es permet a l'arrendatari desistir anticipadament del contracte. Amb la nova normativa, l'arrendatari pot desistir del contracte una vegada hagin transcorregut els primers sis mesos de vigència del contracte.

Es preveu l'extinció de l'arrendament si el propietari necessita l'habitatge per a us propi o per al seu cònjuge (en cas de separació o divorci) o fills. Fins ara, la normativa preveia que aquesta necessitat havia d'estar expressament especificada en el contracte. Actualment, transcorregut un any de vigència del contracte, l'arrendador pot comunicar a l'arrendatari la necessitat d'utilitzar l'habitatge amb un preavís de dos mesos, i l'arrendatari està obligat a deixar l'habitatge en aquest termini. Posteriorment, si l'arrendador no ocupa l'habitatge en el termini de tres mesos, l'arrendatari pot sol·licitar novament ocupar l'immoble durant un període mínim de 3 anys, amb indemnització per danys i perjudicis causats pel desallotjament i reallotjament, o rebre una indemnització per cada any que resti fins a completar-ne tres.

Per últim, es preveu la possibilitat de resoldre el contracte mitjançant un requeriment notarial, i es simplifica el procediment judicial de desnonament.

NORMATIVA: Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de l'arrendament d'habitatges.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome