Gestoria Mongay

Notícies · Articles
23/01/2019

Increment del cost de cotització en règim d'autònoms.

Increment del cost de cotització en règim d'autònoms.

Les mesures aprovades tendeixen a equiparar costos i cobertures entre el règim especial i el règim d'autònoms.

Recentment han estat aprovades diferents modificacions en el règim especial de cotització dels treballadors autònoms. Totes aquestes mesures tendeixen a incrementar el cost de cotització en aquest règim, encara que també es produeix un increment de les prestacions generades.

 

L'increment del cost de cotització deriva de diversos factors. D'una banda, de l'increment de la base mínima de cotització. Per una altra, de l'augment dels tipus de cotització. Finalment, de l'ampliació de les contingències obligatòries, ja que des d'ara és obligatòria la cotització per contingències que anteriorment eren opcionals, com el cessament d'activitat o la malaltia professional. Detallem a continuació les diferents mesures apuntades.  

 

S'incrementa la base mínima de cotització, que queda establerta en 944,40 € mensuals.

 

D'una banda, s'incrementa la quantia de la base mínima de cotització, que queda establerta en 944,40 € mensuals. Pel fet que l'import de la quota de cotització és un percentatge de la base de cotització, l'increment de la base mínima suposa un augment directe del cost de cotització en el cas de treballadors autònoms que estiguin cotitzant per la base mínima.

 

Per a moderar l'impacte d'aquesta mesura, es mantenen determinats col·lectius que són objecte d'un tractament especial. La norma permet que els comerciants que realitzen venda ambulant o a domicili puguin aplicar bases inferiors l'any 2019 (869,40 € o 519,30 € respectivament). En el cas de venda ambulant en mercats ambulants o similars amb horari de venda inferior a vuit hores diàries, la base de cotització durant l'any 2019 una base de 519,30 € mensuals.

 

En el cas de treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2018 hagin tingut 10 o més treballadors per compte d'altri de forma simultània, la base mínima de cotització serà de 1.214,10 € mensuals.

 

Increment dels tipus de cotització.

 

S'estableix un increment immediat dels tipus de cotització, que serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019, i un increment progressiu per als anys 2020 i 2021, la qual cosa determina la següent evolució del tipus de cotització:

                      Any 2018: 29,80%

                      Any 2019: 30,00%

                      Any 2020: 30,30%

                      Any 2010: 30,60%

 

A partir de l'any 2022, el tipus de cotització serà el que s'estableixi amb caràcter definitiu en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Incorporació de la prestació per cessament d'activitat com a contingència obligatòria.

 

S'incorporen de manera obligatòria la totalitat de les contingències que fins al moment tenien caràcter voluntari, com la protecció per cessament d'activitat i les contingències professionals. Per tant, a partir de l'any 2019 és obligatòria la cotització per cessament d'activitat i per malaltia professional. També s'amplia el termini de percepció de la prestació per cessament d'activitat a 24 mesos.

 

Opció per una mútua col·laboradora per autònoms amb data d'alta anterior a 1 de gener de 1998.

 

Finalment, i malgrat que no té efecte directe en el cost de cotització, apuntem una altra motificació que unifica el tractament de la incapacitat temporal, que d'ara endavant serà gestionat exclusivament per les mútues professionals.

 

En conseqüència, fins al dia 31 de març els treballadors autònoms incorporats a aquest règim especial amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 i que haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l'entitat gestora, hauran de comunicar una mútua perquè presti aquest servei.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome