Contacte
-
Mongay
Notícies - Articles

Les empleades de la llar ja tenen prestació d'atur

En el mes de setembre va ser aprovat el Reial decret llei que modifica el règim jurídic de les empleades de llar, que entra en vigor en el mes d'octubre. L'objectiu de la norma és millorar els drets de les persones que fan tasques com a empleades de la llar, en matèries com ara la prestació per desocupació o l'extinció de la relació laboral, per a equiparar-les a les de la resta de persones treballadores per compte aliè a l'efecte de posar fi a la discriminació històrica que sofreix aquest col·lectiu.

 

No obstant això, aquesta millora es realitza, en part, a càrrec dels interessos de les persones empleadores, que no sempre són precisament grans empreses o famílies amb grans ingressos, sinó que sovint són persones que requereixen d'atenció perquè estan en estat de necessitat per la seva situació física o de salut, o persones que necessiten ajuda en la cura de familiars per a poder tenir disponibilitat durant la seva jornada laboral: això és, persones que també són treballadores i, amb freqüència, dones treballadores.

 

Perquè cal reconèixer l'important paper de les persones empleades de la llar en l'accés de la dona al mercat laboral, en una societat que encara té algun tret que redueix el paper de la dona i l'encasella en la cura domèstica i de persones i a qui, per tant, les empleades de la llar han alliberat i contribuït a la seva partipació en el mercat laboral en igualtat de drets. No obstant, és cert que els drets d'unes persones -les dones treballadores- no poden anar en detriment dels d'altres persones -les empleades de la llar-, que és la discriminació que intenta corregir la norma.

 

La implantació de la mesura ha estat una mica sorprenent, per la seva precipitada aplicació ja en el mes d'octubre. Aquesta aplicació suposa un increment de cobertures per a la persona treballadora, ja que ara podrà disposar de prestació per desocupació. Dèiem que aquest increment de drets va en detriment de les persones empleadores, perquè s'incrementa el cost de cotització al seu càrrec. No obstant això, les persones empleadores encara no han percebut cap canvi, perquè juntament amb l'increment de la quota de cotització han estat aprovades unes bonificacions transitòries que redueixen de manera temporal el cost de cotització, i perquè la Tresoreria de la Seguretat Social calcularà les diferències, que seran notificades durant la resta de l'any 2022.

 

Com serà el sistema de protecció per desocupació de les empleades de la llar?

 

Les persones empleades de la llar deixen de ser l'únic col·lectiu laboral que no tenia protecció en situació de desocupació. Com indicàvem, això suposa que caldrà cotitzar per a tenir dret a aquesta prestació i a les prestacions del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a partir de l'1 d'octubre.

 

El tipus de cotització aplicable fins a 31 de desembre de 2022 serà del 6,05%, del qual el 5% serà a càrrec de l'ocupador i el 1,05% serà a càrrec de l'empleat. El tipus de cotització al FOGASA serà del 0,2% a càrrec exclusiu del treballador. En cas que aquestes quantitats no siguin abonades, seran liquidades per la Tresoreria General de la Seguretat Social sense recàrrecs, interessos, ni sancions, i s'ingressaran mitjançant domiciliació en compte bancari.

 

Perquè aquestes cotitzacions no suposin un sobreesforç econòmic per als ocupadors, aquests tindran dret a una bonificació del 20% de les contingències comunes i del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en aquest Sistema Especial. Aquestes bonificacions es mantindran durant un termini de dos anys, finalitzat el qual, el govern avaluarà la seva eficàcia i es determinarà si es mantenen aquests beneficis o bé es redueixen o eliminen.

 

Alternativament a aquesta reducció, en els nous contractes podrà optar-se per una bonificació del 45% o del 30%, quan es compleixin determinades condicions que es regularan per via reglamentària, i que contemplaran situacions com nivell de patrimoni o renda de la unitat familiar de la persona ocupadora, situació de convivència, etc. De moment, no es coneixen més detalls sobre aquests requisits, però si es coneix que aquesta bonificació només podrà aplicar-se respecte de la primera de les persones ocupades de la llar, en cas que existís més d'una persona ocupada respecte d'un mateix empleador.


Ja no es podrà desistir del contracte?

 

La normativa elimina la figura del desistiment, que permetia extingir la relació laboral sense que aquesta extinció fos qualificada com a acomiadament. El desistiment consistia en la finalització de la relació sense una determinada causa, només per pèrdua de confiança de l'ocupador, i tenia sentit en una relació emmarcada en les relacions domèstiques i personals, això és, un entorn molt diferent de l'entorn laboral.

 

A partir d'ara l'extinció de la relació laboral a iniciativa de la persona ocupadora es considerarà acomiadament, haurà de subjectar-se a un procediment, es formalitzarà per escrit, requerirà la indicació de la causa, es realitzarà amb un preavís de 7 dies i obligarà al pagament d'una indemnització, en quantia equivalent a dotze dies per any de servei, amb el límit de sis mensualitats. Si la durada de la relació hagués estat superior a un any, el preavís haurà de ser de vint dies. Durant el període de preavís, la persona ocupada de la llar tindrà dret a una llicència de sis hores setmanals per a buscar nova ocupació.

 

I què succeeix si no es respecta el procediment d'acomiadament?

 

Doncs que s'aplicarà el règim d'acomiadament establert en l'estatut dels treballadors per a les persones treballadores en règim general, que estableix indemnitzacions que en tot cas són superiors als dotze dies per any de servei.


El cas particular de les persones ocupades menys de 60 hores setmanals

 

Les persones empleadores amb persones treballadores de menys de 60 hores mensuals que haguessin acordat l'assumpció d'obligacions de cotització, hauran d'assumir aquestes obligacions a partir del dia 1 de gener de 2023. Durant el mes de gener de 2023, aquestes persones hauran de comunicar les dades necessàries per al càlcul de la cotització, el número de compte bancàri a l'efecte de domiciliació, i mútua laboral escollida.

 

Com queden les bonificacions per familia nombrosa?

 

Es mantenen les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s'estiguin aplicant a dia 1 d'abril de 2023, i podran aplicar-se durant toda la durada del contracte. Malgrat això, cal destacar que aquestes bonificacions no seran compatibles amb les noves bonificacions aprovades (ni la bonificació del vint o del vuitanta per cent previstes pels contractes actualment existents, ni la del trenta o del quaranta-cinc per cent dels nous contractes).

Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres