Gestoria Mongay

Notícies · Articles
26/10/2017

Llei del Treball Autònom

Llei del treball autònom

La Llei del Treball Autònom introdueix modificacions que ajudaran al treballador autònom.

Ja ha estat aprovada la llei de reformes urgents del treball autònom, que inclou determinades mesures per afavorir als treballadors autònoms, considerant que són un col·lectiu que, si bé té un destacat protagonisme en la generació de riquesa, amb un gran potencial de generació d'ocupació, es caracteritza per la seva inestabilitat en la generació d'ingressos. Podeu tenir accés al text complet de la llei seguint aquest enllaç.

 

És de destacar que no totes les iniciatives són d'origen governamental; part d'aquestes mesures han hagut de ser proposades a causa de la pressió de la doctrina administrativa i jurisprudencial.

 

Destaquem algunes de les mesures que estan actualment en tramitació.

 

 

Reducció del tipus del recàrrec en cas de retard en el pagament de quotes de cotització a la Seguretat Social per termini no superior a un mes.

 

S'ha inclòs en la proposta de Llei la reducció del tipus de recàrrec aplicable en cas de retard en el pagament de la quota de cotització. Així, si el pagament es produeix fora de termini però el retard no és superior a un mes, el recàrrec serà del 10% (i no del 20% com fins avui).

 

 

Ampliació del termini de reducció de la cotització en cas d'inici d'activitat.

 

Es proposa l'ampliació del termini de reducció en la cotització en cas d'inici d'activitat. En particular, els treballadors que iniciïn la seva activitat tindran una quota de 50 euros mensuals durant els 12 mesos següents a la data de l'alta (si opten per la base mínima de cotització). En un altre cas, tindran dret a la reducció del 80% de la quota durant el mateix termini. Amb posterioritat als 12 mesos inicials, poden seguir gaudint de reduccions fins a un màxim de 24 mesos. S'estableix, com en l'actualitat, un tractament encara més favorable per als treballadors menors de 30 anys (35 en el cas de dones).

 

 

Mesures de conciliació de la vida familiar.

 

Els treballadors tindran dret a una bonificació del 100 per cent durant un termini màxim de 12 mesos en cas de cura de menors d'edat inferior a dotze anys, o en cas de familiars en situació de dependència degudament acreditada, o amb determinada situació de discapacitat.


També tindran dret a una bonificació del 100 per cent de la quota durant el període de descans per maternitat, paternitat, o situacions assimilades (adopció, guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment). També en cas de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància. Per poder aplicar la reducció de la quota, es requereix que el període de descans o anàleg tingui una durada de, com a mínim, un mes.


Les treballadores que es reincorporin després de la maternitat en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una quota bonificada de 50 euros mensuals durant un termini de 12 mesos en cas que hagin optat per la base mínima, o d'una reducció del 80 per cent en un altre cas.

 

 

Mesures fiscals.

 

Els contribuents que utilitzin el seu habitatge habitual per exercir-hi la seva activitat econòmica, podran deduir com a despesa de l'activitat part de les despeses per subministraments del seu habitatge (tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet). Aquesta mesura és conseqüència del nou criteri establert per la doctrina administrativa i jurisprudencial, que pot consultar en aquesta notícia. La part deduïble serà el 30 per cent de la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte de la superfície total, excepte que s'acrediti un percentatge superior o inferior.

 

També s'estableix i es regula la deducció com a despesa de l'activitat les despeses de manutenció del propi contribuent, sempre que es produeixin en establiments d'hosteleria i restauració i s'abonin utilitzant medis electrònics de pagament, amb els límits establerts per les dietes i despeses de manutenció de treballadors.

 

Per últim, val la pena destacar que la norma reitera i, en part, modifica, la regulació de la deducció de les primes d'assegurança de malaltia, per la cobertura tant de l'empresari com del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 500 per a cada una de les persones indicades, o de 1.500 € per a cada una d'aquestes persones amb discapacitat.

 

 

Adaptació de la quota de cotització al nombre de dies en situació d'alta.

 

Actualment l'obligació de cotització sempre es produeix respecte d'un mes complet. Això és, la quota de cotització és única per a cada mes, amb independència del nombre de dies d'alta. Així, si un treballador autònom gestiona un alta amb efectes del dia 26 de setembre, estaria obligat a pagar la quota de tot el mes de setembre. No obstant això, amb la nova regulació s'acceptarà que, en alguns casos, l'obligació de cotitzar s'adapti exclusivament als dies d'alta en cada mes, no al període complet. 

 


Altres mesures.

 

S'estableix l'equiparació entre treballadors autònoms i treballadors per compte d'altri quant al concepte d'accident de treball in itínere, de manera que s'entendrà com accident de treball el sofert pel treballador autònom en anar o tornar del lloc on realitza la seva activitat econòmica.

 

També s'estableixen bonificacions del 100 per cent durant un període de 12 mesos en cas de contractació per part del treballador autònom de familiars (cònjuge, ascendents, descendents, i parents fins a segon grau).

 

Finalment, la norma estableix que s'estudiarà la cotització del treballador autònom a temps parcial, així com la possiblitat de jubilació parcial. També s'estudiarà el requisit d'habitualitat com a element determinant de l'obligació de cotitzar, apuntant a la idea que els autònoms que obtinguin rendiments inferiors al salari mínim interprofessional podrien no estar obligats a cotitzar.

 

En definitiva, les mesures són, en tot cas, favorables als treballadors autònoms, encara que podrien haver anat una mica més allà. A part que caldrà veure com s'interpreta la norma per verificar si realment l'efecte que s'aconsegueix amb aquesta nova regulació és tan beneficiós com sembla.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies