Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/02/2014

Nous conceptes inclosos a la base de cotització

Més conceptes que cotitzen a la Seguretat Social

Més conceptes que cotitzen a la Seguretat Social.

Darrerament ha estat modificada la normativa reguladora de la base de cotització per a totes les contingències incloses en l’acció protectora del Règim General.

La modificació ha consistit en la inclusió en la base de cotització de diferents conceptes que fins ara no cotitzaven. La modificació no afecta la normativa reguladora de l’IRPF.

Per tant, s’inclouen a la base de cotització (però continuen sense tributar en l’IRPF), els següents conceptes:

  • Lliurament gratuït o per preu inferior al de mercat d’accions o participacions de l’empresa o del grup.
  • Lliurament de productes a preus rebaixats en menjadors d’empresa o similars, o lliurament de tiquet-restaurant.
  • Utilització de béns destinats a serveis socials i culturals dels treballadors.
  • Primes de contracte d’assegurança de malaltia del treballador, cònjuge i fills.
  • Servei d’educació per a fills de treballadors.

La modificació també obliga a incloure a la base de cotització altres retribucions del treballador que ja estaven subjectes a tributació en l’IRPF. En particular, s’inclouen a la base de cotització (i continuen subjectes a tributació en l’IRPF) els següents conceptes:

- El denominat plus transport, o quantia que s’abona al treballador de forma fixa i estable, habitualment perquè així ho estableix el conveni col·lectiu aplicable, i que compensa econòmicament el desplaçament del treballador des del seu domicili al lloc de treball, amb independència de que el treballador realitzi efectivament la despesa o no. El que continua exempt de tributació en l’IRPF és el pagament per part de l’empresa del transport col·lectiu de viatgers, amb el límit de 1.500 € anuals per a cada treballador.

- Les millores de les prestacions de la Seguretat Social (diferents de la incapacitat temporal) com, per exemple, contribucions per plans de pensions i sistemes alternatius.

Aquesta modificació afecta exclusivament la base de cotització en el Règim General dela Seguretat Social. Per tant, els socis treballadors enquadrats en el règim dels treballadors autònoms no estan afectats per aquesta modificació.

D’altra banda, val a dir que la modificació no té trascendència en el cas dels treballadors en Règim General però amb retribució superior a la base màxima de cotització.

Continuen sense tributar en l’IRPF del treballador les despeses d’actualització, capacitació o reciclatge del personal (en matèries relacionades amb l’activitat del treballador) i ús de noves tecnologies (incloent despeses de connexió a internet, ajuts per a l’adquisició d’equips i software, fins i tot instal·lats en el domicili del treballador).

Totes les despeses indicades són despeses deduïbles en l’Impost sobre Societats, sempre que tinguin correlació amb els ingressos de l’activitat. Per tant, malgrat que certament la modificació de la normativa de la seguretat social pot afectar negativament les empreses atès que incrementa el cost empresa de contractació laboral, val a dir que els sistemes de retribució indicats, en la mesura que no tributen en l’IRPF, poden ser encara un bon recurs a l’hora de negociar amb el treballador les condicions retributives per la seva aportació de treball.

 

NORMATIVA: Art. 109 Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, modificat per Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre. Resolució dela Tresoreria General de la Seguretat Socialde 23 de gener de 2014.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome