Gestoria Mongay

Notícies · Articles
29/01/2021

Noves ajudes de la Generalitat i de l'Estat per als més afectats pel COVID-19

Nous ajuts per als més afectats per la COVID-19

Darrerament s'han aprovat noves ajudes, tant per part de la Generalitat com per part de l'Estat, amb la finalitat de combatre els efectes del coronavirus en l'economia. Indiquem a continuació les principals línies d'ajudes:

 

Reedició de l'ajuda de la Generalitat per a autònoms.

Es reedita l'ajut de 2.000 euros per autònoms que es va aprovar en els mesos de novembre i desembre. Les previsions del Govern de la Generalitat és que es puguin beneficiar d'aquest ajut 140.000 treballadors autònoms.

 

Els beneficiaris d'aquest ajut seran:

  • Autònoms sense treballadors o amb un màxim de 5 treballadors contractats. 
  • Base imposable de l'IRPF de l'any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any.
  • Rendiment net de l'any 2020 igual o inferior a 17.500 euros.

Els requisits són els mateixos que en l'edició anterior. Les persones que ja varen rebre l'ajut en l'edició anterior el podran rebre també ara. 

Les persones interessades han de sol·licitar-ho registrant-se a una base de dades de treballadors autònoms i s'accedirà a l'ajut directament

 

Nou ajut directe de la Generalitat a treballadors en ERTO.

S'aprova un nou ajut per a les persones treballadores de qualsevol sector que estiguin en situació d'ERTO; la quantia mínima de l'ajut serà de 600 euros, malgrat que la quantia final està encara per determinar. 

 

 Ajuts de la Generalitat per a empreses en ERTO amb la finalitat de manteniment de llocs de treball.

Els beneficiaris d'aquest ajut són les empreses de menys de 50 treballadors i facturació igual o inferior a 10 milions d'euros anuals que tinguin treballadors en ERTO a data 31 de desembre de 2020.

Consisteix en el pagament de 2.000 per treballador a jornada completa en situació d'ERTO, amb un màxim de 30.000 euros per empresa. 

Com a condició per al manteniment del dret, l'empresa ha de comprometre's a mantenir la contractació dels treballadors fins el dia 31 de desembre de 2021; en cas d'incompliment d'aquest requisit de manteniment, es perdrà la totalitat de la subvenció.

El procediment d'adjudicació es realitzarà mitjançant la inscripció en un registre previ de sol·licitants. Les empreses hauran de formalitzar un certificat d'autoresponsabilitat. El control administratiu del compliment dels requisits es realitzarà un cop fet el pagament. 

 

Ajuts de la Generalitat en l'àmbit d'educació en el lleure i activitats extraescolars.

S'estableix un ajut de 1.500 euros per entitat que realitzi activitats de lleure educatiu entre setmana o activitats extraescolars per a infants i joves de 3 a 18 anys.

 

Prestació de l'Estat per suspensió de l'activitat de treballadors autònoms.

Els beneficiaris de la prestació són els treballadors autònoms amb situació de suspensió de tota la seva activitat per resolució de les autoritats competents. 

L'import de la prestació és el 50% de la base de cotització, i s'incrementarà en un 50% en cas que l'autònom sigui membre d'una família nombrosa. Per tant, la prestació mínima estimada és de 760 euros. Aquesta prestació és compatible amb ingressos per rendiments del treball fins a 1,25 vegades el SMI.

A més, l'autònom estarà exonerat del pagament de les quotes de cotització a la Seguretat Social, malgrat que aquest període computarà com a cotitzat. 

 

Prestació de l'Estat per reducció de l'activitat de treballadors autònoms.

Es prorroga la prestació compatible amb l'activitat, però es modifiquen els requisits d'accés. Ara podran tenir-hi dret els autònoms amb una reducció de la facturació en el primer trimestre de 2021 d'un 50% respecte del segon semestre del 2019 (fins ara, la reducció havia de ser del 75%). 

L'import d'aquest ajut es calcularà en funció de la base de cotització. 

 

Prestació de l'Estat per baixos ingressos de treballadors autònoms quan no es compleixin els requisits establerts en l'ajut anterior

Es manté la prestació per baixos ingressos. Els beneficiaris són treballadors autònoms que no compleixin el requisit de reducció del 50% del volum d'ingressos, però que en el primer semestre de 2021 no superin els 6.650 euros. 

La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima, i és compatible amb ingressos per rendiments del treball fins a un màxim de 1,25 vegades el SMI.

 

Prestació de l'Estat per a autònoms de temporada.

Es prorroga la prestació per a autònoms de temporada. L'import de la prestació és del 70% de la base mínima de cotització i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

 

Les sol·licituds de prestacions de l'Estat presentades fins el dia 21 de febrer tenen efectes econòmics des del dia 1 de febrer. Les sol·licitades a partir d'aquesta data tindran efectes de la data de presentació. Les prestacions finalitzaran el dia 31 de maig de 2021.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome