Gestoria Mongay

Notícies · Articles
10/11/2021

Novetats en l'impost de la plusvàlua municipal

Novetats en l'impost de la plusvàlua municipal

Avui ha entrat en vigor el Reial decret llei 26/2021, que modifica el règim jurídic de l'impost de plusvàlua, que el Tribunal Constitucional havia declarat parcialment inconstitucional en sentències de data 11 de maig de 2017 i 26 d'octubre de 2021.

Entre altres modificacions, la norma estableix la no subjecció a l'impost en tots aquells supòsits en els que no existeix un increment de valor per la transmissió de l'immoble.

A més, en cas que la base imposable de l'impost sigui superior al guany obtingut, la base serà aquesta última.

 

La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

 

La plusvàlua és un impost d'àmbit local, que té per objecte gravar l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. L'obligat al pagament d'aquest impost és el transmitent o, en cas d'adquisició per defunció, l'hereu.

Aquest impost ha estat objecte de múltiples estudis de constitucionalitat, declarant-se la seva inconstitucionalitat de forma parcial en sentències de data 11 de maig de 2017, 31 d'octubre de 2019 i la més recent de 26 d'octubre de 2021. La conclusió de tota aquesta doctrina és que l'impost es considera plenament constitucional, excepte en aquells casos en què no existeix increment de valor del terreny. Això és, quan la venda es produeixi amb pèrdua respecte del valor de compra.

A més, en la seva darrera sentència, el Tribunal Constitucional ha declarat que és inconstitucional la fórmula per a calcular la base imposable de l'impost, per la qual cosa el Govern s'ha vist obligat a modificar la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, l'entrada en vigor de la qual ha tingut lloc avui mateix.

 

Principals novetats del Reial Decret-Llei 26/2021

 

Aquesta norma estableix una nova fórmula de càlcul de l’impost, i regula dues novetats importants.

D’una banda, estableix la no subjecció en cas de que no existeixi increment de valor del terreny. Mitjançant aquest Decret llei, es confirma la no subjecció de l'impost en aquells casos en els quals no existeixi un increment de valor per la diferència entre els valors del terreny en les dates de transmissió i adquisició. Com a referència per a aquest càlcul, per determinar tant el valor de transmissió (venda, donació, etc.) com d’adquisició, haurem de prendre el valor major dels següents:

  • L'expressat en el títol (o escriptura).
  • El valor donat per l'Administració en una actuació de comprovació de valors.

Això suposa que, en cas de pèrdua de valor, el contribuent no estarà obligat a autoliquidar i ingressar la plusvàlua municipal. No serà necessari, per tant, practicar l’autoliquidació i fer l’ingrés per a després procedir a una sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions, com fins ara.  És més, l’Ajuntament tampoc podrà liquidar l’impost quan hi hagi pèrdua de valor.

D’altra banda, s’estableix la possibilitat de que l’increment de valor real sigui la base imposable de l’impost, en lloc de la base imposable resultant de les regles de càlcul establertes a la normativa. La nova normativa preveu que, si l'increment del valor és inferior a l'import de la base imposable determinada amb el sistema de càlcul legal, la base imposable serà l'increment de valor.

Com a exemple d’aquesta novetat, incloem a continuació un cas pràctic:

 

Cas pràctic

 

Valor de l’adquisició = 100.000,00 €.

Valor de transmissió = 120.000,00 €.

 

Base Imposable de l’Impost (*) = 33.600,00 €

Guany obtingut = 20.000,00 €

 

En aquest cas, atès que la Base Imposable resultant de les regles de càlcul normatives és superior al guany, la Base Imposable serà el propi guany, és a dir, 20.000,00 €.

 

 

(*) Calculat amb conformitat l’article 107.1, 2 i 4 LRHL

 

¿Puc reclamar la plusvàlua abonada amb anterioritat a la sentencia?

 

De manera extraordinària, el Tribunal Constitucional, en sentència de 26 d'octubre de 2021, aclareix que les liquidacions fermes no seran recurribles, i ha reconegut, ad hoc, consolidades les liquidacions provisionals o definitives no impugnades a la data de sentència, ni aquelles autoliquidacions la rectificació de les quals no s'hagi sol·licitat.

Aquelles liquidacions o autoliquidacions que es trobin recorregudes a data de publicació de la sentència seguiran el seu procediment fins a la resolució de l'administració, i seran resoltes aplicant la nova normativa.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies