Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/07/2010

Quin tipus d'IVA és aplicable a cada operació?

La data de meritació és la que determina el tipus d´IVA aplicable.

La data de meritació de l'impost és la que determina el tipus d'IVA aplicable.

A partir del dia 1 de juliol de 2010 s’incrementen alguns tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit, de forma que el tipus general del 16% passa a ser del 18% i el tipus reduït passa del 7% al 8%. No es modifiquen ni el tipus super-reduït del 4% ni els tipus del recàrrec d’equivalència.

El tipus aplicable en cada operació és el vigent en el moment en que es merita l’impost. En les operacions més habituals (per exemple, en el cas de vendes de mercaderies, etc.), el tipus aplicable és el vigent en el moment de l’entrega del bé. En el cas de prestacions de serveis, el tipus d’IVA aplicable és el vigent en el moment en que s’enten que ja s’ha prestat el servei.

Hi ha excepcions a aquestes regles generals. Per exemple, en cas de pagaments anticipats, l’IVA aplicable és el de la data de pagament, i no el vigent en el moment de l’entrega del bé. Per tant, els pagaments anticipats fets amb anterioritat al dia 1 de juliol tributen als tipus del 16 i del 7%, malgrat que les operacions a les quals fan referència es concloguin amb posterioritat a aquesta data. No hi ha cap inconvenient en que, si hi ha una mateixa operació amb varis pagaments anticipats, cada un d'aquests pagaments tributi a un tipus diferent.

En les operacions de tracte successiu o continuat (per exemple, arrendaments o subministraments), el tipus aplicable és el vigent en el moment en que sigui exigible la part del preu que correspon a cada període. Per tant, en cas que s’hagi pactat contractualment que el preu és exigible íntegrament en una data anterior al día 1 de juliol, el tipus aplicable a tota l’operació és el vigent en aquesta data. I a la inversa: en cas de, per exemple, arrendaments vigents amb anterioritat al día 1 de juliol en el que es pacta contractualment que el preu es pagarà al cap de 60 dies de finalització de cada període, el tipus impositiu aplicable és el vigent en la data de l’exigibilitat del preu (al final dels 60 dies).

Per últim, en el cas de modificacions de la base imposable (per impagament de factures, per exemple), atès que no es produeix un nou fet imposable, el tipus impositiu serà el vigent a la data de la factura rectificada

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome