Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/06/2010

Recuperació de l'IVA en cas d'impagament de factures

Recuperació de l'IVA en cas d'impagament de factures

El passat mes d'abril va ser modificada la regulació de la modificació de la base imposable de l'IVA en cas d'impagament d'operacions per part de clients.

Les principals modificacions són les següents:

  • Ja no és imprescindible que el contribuent hagi instat el cobrament del deute mitjançant reclamació judicial al deutor, ara és suficient amb que la reclamació s'hagi formalitzat per mitjà de requeriment notarial.
  • Es redueïx en sis mesos el termini general d'espera d'un any per a poder efectuar la modificació de la base imposable en cas d'empresaris o professionals el volum dels quals d'operacions no hagués excedit durant l'any natural immediat anterior de 6.010.121,04 euros. En conseqüència, per a aquests subjectes el termini d'espera per a poder realitzar la modificació serà de sis mesos.

El problema radica en el règim transitori, això és, en els deutes amb una antiguitat superior a sis mesos però inferior a un any. La norma ha resolt el problema de manera que, si a data 14/04/2010 han transcorregut més de sis mesos però menys d'un any i tres mesos des de l'import de l'Impost, podrà procedir-se a la reducció de la base imposable en el termini dels tres mesos següents a aquesta entrada en vigor (això és, abans del dia 14/07/2010).

En conseqüència, abans de dia 14 de juliol de 2010 haurà de procedir-se a practicar el requeriment notarial, a l'emissió de la factura rectificativa i a la seva remissió al client. El creditor disposarà d'un termini addicional d'un mes (màxim 14/08/2010) comptat des de la data d'expedició de la factura rectificativa, per comunicar a la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal la modificació de la base imposable practicada.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome