Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
09/09/2014

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges

Darrerament ha estat publicada la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu d'aquest programa és incidir en els edificis residencials i habitatges privats per tal de millorar la qualitat de vida, les condicions d'habitabilitat i el paisatge urbà.

El programa consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d'un percentatge del cost subvencionable, del següent import:

- En les actuacions de conservació (Rehabilitació de fonaments, estructura, instal·lacions, façanes, cobertes i mitgeres) i millora de la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici, l’import de la subvenció és de 2.000 € per habitatge, amb un màxim del 35% del cost subvencionable.

- En cas de millora de l'accessibilitat, l’import de la subvenció és de 4.000 € per habitatge, amb un màxim del 50% del cost subvencionable.

- En cas d’actuacions d’habitabilitat, l’import de la subvenció és de 3.000 € per habitatge, amb un màxim del 50% del cost subvencionable.

Les subvencions podran ser concedides tant a persones físiques com a societats, que siguin titulars únics o copropietaris, així com a comunitats de propietaris d’edificis destinats principalment a habitatge habitual.

La sol·licitud de la subvenció requereix disposar d’un Informe d'Idoneïtat Tècnica. El Consorci farà arribar un comunicat tècnic, PREVI a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció màxima.

El termini de sol·licitud de subvencions és del dia 1 de setembre al dia 31 de desembre de 2014, tot i que l consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona podrà tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. Opcionalment, si s’ha demanat l'informe d'idoneïtat tècnica dins d'aquest termini, es pot disposar d'un termini addicional de dos mesos per poder sol·licitar els ajuts.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome