Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
27/10/2014

Avantatges fiscals de la inversió en empreses (II)

Com a continuació de la sèrie de notes informatives referents als avantatges fiscals de la inversió en empreses, trametem informació sobre la següent deducció.

 

Deducció en l'Impost sobre la Renda del 30% de quantitats invertides en l'adquisició d'accions o participacions de societats mercantils.

 

S'estableix una deducció del 30% (amb un límit de 6.000 euros) de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions en societats mercantils, mitjançant constitució o augment de capital.

 

A partir del 31 de desembre de 2014, la deducció serà del 50% (amb un límit de 12.000 euros) en cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació.

 

Requisits:

La participació adquirida no pot ser superior al 35% del capital (es computa tant l'adquirida per l'inversor com per persones vinculades per parentiu fins a tercer grau inclòs).

La societat ha de tenir domicili social i fiscal a Catalunya, i ha d'exercir una activitat econòmica.

En el cas d'inversió mitjançant amplicació de capital, la societat ha d'haver estat constituida en els tres anys anteriors.

L'inversor no pot realitzar funcions executives ni de direcció en la societat, ni pot tenir-hi una relació laboral.

Les participacions han de mantenir-se en el patrimoni de l'inversor durant un període mínim de tres anys.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome