Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
16/12/2015

Desembre 2015: Termini de renuncia i revocació règim de mòduls.

Els empresaris o professionals poden estar acollits a diferents règims d’estimació (sistemes de càlcul del benefici empresarial a efectes de la tributació en l’IRPF i de la quota de l’IVA a ingressar).

 

Cada règim d’estimació té avantatges i inconvenients. El règim d’estimació objectiva en l’IRPF i en règim simplificat en l’IVA (règim de mòduls) només pot ser aplicable a les persones físiques o a comunitats de béns, que exerceixin una de les activitats establertes expressament en la normativa reguladora.

 

Aquest règim pot ser més aconsellable pel següent:

  • Permet una reducció de les obligacions formals;
  • Pot implicar comparativament una tributació inferior als empresaris o professionals que optimitzen molt els seus recursos;
  • Pot suposar una major tranquilitat pels contribuents que l’apliquen atès que l’administració tributàra ha de limitar les seves activitats de comprovació a verificar que els mòduls estiguin ben aplicats.

 

Tot i així, la conveniència d’aplicar el sistema de mòduls ha de ser revisada periódicament i valorada en funció de la situació i facturació previsible en cada exercici fiscal.

 

Els empresaris acollits al règim de mòduls poden renunciar a l’aplicació del règim (i passar al règim d’estimació directa simplificada), o bé revocar la renuncia (i passar del règim d’estimació directa simplificada al règim de mòduls) sempre que comuniquin aquesta opció durant corrent el mes de desembre. En aquest cas, el canvi de règim tindria efecte per a l’exercici 2016.  La renuncia (però no la revocació) també es pot fer tàcitament en la declaració del primer trimestre de l’exercici 2015.

 

La renuncia té efectes per un període mínim de tres anys.

 

També cal tenir en compte la possibilitat d'exclusió del règim per superar els llindars de compres i vendes. Pot tenir més informació sobre els supòsits d'exclusió del règim de mòduls seguint aquest enllaç.

 

NORMATIVA: Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Per a més informació, visiteu la nostra web: www.mongay.es o consulteu amb el nostre departament fiscal.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome