Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
04/12/2014

Les societats civils com a contribuents de l'impost sobre societats

Com a contiuació de la informació referent a la reforma fiscal, us comuniquem que la nova normativa ha modificat el règim tributari de les Societats Civils amb objecte mercantil, que és una forma d'associació de persones amb un projecte empresarial comú. El règim jurídic i fiscal de les Societats Civils pot ser interessant, tot i que aquesta forma jurídica té, com a principal inconvenient, la responsabilitat subsidiària -però personal i il·limitada- dels socis pels deutes de la societat.

 

En l'àmbit fiscal, aquestes societats tributen a l'Impost sobre la Renda dels seus socis, en règim d'atribució de rendes. La nova normativa ha establert que, a partir del dia 1 de gener de 2016, les societats civils tributaran en l'Impost sobre Societats, fet que les obligarà al compliment de totes les obligacions formals establertes pels subjectes passius de l'impost sobre societats i, en particular, a una gestió comptable més complexa i a la presentació de l'Impost sobre Societats.

 

Les societats civils afectades podran doncs, continuar amb la mateixa forma jurídica de societat civil, però tributant en l'Impost sobre Societats,  o bé transformar-se en una altra forma jurídica o adoptar un acord de dissolució. La normativa ha establert un règim transitori molt beneficiós de dissolució i liquidació, sempre que l'acord s'adopti abans del dia 30 de juny de 2016 i en els 6 mesos següents a l'acord siguin realitzats tots els actes necessaris per a l'extinció de la societat.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome