Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
18/03/2015

Llibres de comptabilitat en suport electrònic i legalització telemàtica

Els llibres de comptabilitat de l'exercici 2014 s'han de formalitzar en suport electrònic i legalitzar de forma telemàtica en el Registre Mercantil competent. El termini de legalització finalitza, amb caràcter general, el dia 30 d'abril de 2015.

 

Cal destacar que, a banda del llibre diari i d'inventari i comptes anuals, cal legalitzar també de forma telemàtica el llibre d'actes, el llibre de socis o accions nominatives, així com el llibre de contractes amb el soci únic amb la societat (en cas de societats unipersonals), únicament quan hi hagin hagut canvis durant l'exercici 2014.

 

Tanmateix, el Registre Mercantil de Barcelona, de forma excepcional per a l'exercici 2014, admet la presentació en format paper, quan per justa causa no sigui possible la presentació en format electrònic de tots els llibres de gestiò obligatòria o d'algun d'ells. Així mateix, s'admetrà de forma excepcional la presentació mitjançant suport magnètic (USB o similar) quan per problemes tècnics no sigui possible la presentació telemàtica.

 

En ambdós casos, caldrà presentar escrit sol·licitant l'acceptació del suport paper o magnètic, justificant la justa causa o els problemes tècnics al·legats.

 

NORMATIVA: Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome