Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
15/01/2015

Modificació en la retribució de socis treballadors i administradors de societats mercantils

Com a continuació de la informació referent a la reforma fiscal 2015, us informem de les modificacions que afecten a la retribució dels administradors i socis treballadors de les societats mercantils.

 

D'una banda, la Llei de l'IRPF  ha modificat la qualificació jurídico-fiscal del rendiment que perceben els socis treballadors de societats mercantils amb objecte professional (societats d'advocats, metges, enginyers, arquitectes, etc.), establint que els rendiments percebuts pels socis treballadors d'aquestes societats, que cotitzin en règim d'autònoms (o en una mutualitat alternativa), es qualifiquen fiscalment com a rendiments d'activitats econòmiques i no de rendiments del treball personal.

 

Per tant, els socis treballadors afectats, hauran d'emetre factura per cobrar els serveis que prestin a la societat, i complir la resta d'obligacions dels empresaris (alta en el cens d'empresaris o professionals, gestió de llibres registre, gestió d'IVA, etc.). El tipus de retenció aplicable en aquesta facturació és del 19% en l'exercici 2015 (i 18% en l'exercici 2016).

 

Activitats / Actividades

2015

A partir de 2016

Acitvitats professionals, en general

19

18

Actividades profesionales, en general

 

D'altra banda, s'estableixen nous tipus de retenció de la nòmina dels administradors de societats mercantils, que fins ara era del 42%:

 

Retribució dels Administradors / Retribución de los Administradores

2015

A partir de 2016

Administradors

37

35

Administradores

Administradors (societats amb xifra de negoci inferior a 100.000 €)

20

19

Administradores (sociedades con cifra de negocio inferior a 100.000 €)

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome