Contacte
-
Mongay
Notícies - Articles

Té cost tributari la donació de diners a un fill que resideix a l'estranger?

La donació és un acte de liberalitat, per la qual una persona cedeix el dret de propietat d'un bé a favor d'una altra persona, a la qual habitualment està unit per vincles de parentiu o especial afectivitat. Un cas molt freqüent és la donació de diners de pares a fills, especialment quan els fills volen fer una inversió rellevant, com sol ser la compra del seu habitatge habitual. 

Tenen les donacions cost tributari?

Les donacions tributen en l'impost sobre donacions, que és un tribut espanyol que estableix que l'obligat al pagament de l'impost és el destinatari o receptor de la donació. Per tant, a priori pot dir-se que, si el donatari no és resident en l'Estat espanyol, aquesta persona està fora de la jurisdicció espanyola, per la qual cosa aquesta donació no tindria cost tributari a Espanya, sense perjudici que pogués tenir un cost tributari al país de residència. 

Per tant, les donacions a fills residents a l'estranger no tenen cost fiscal?

En tributació les coses no són mai tan senzilles. Perquè juntament amb l'esquema de tributació per obligació personal, que és la que hem explicat en el paràgraf anterior, la normativa tributària disposa del recurs de tributació per obligació real, amb la finalitat que no escapin de  tributació les donacions de béns o drets situats en territori espanyol. Això és, la norma estableix un punt de connexió addicional (el de localització dels béns o drets objecte de la donació) i sotmet a tributació en l'Estat espanyol la donació de tots els béns i drets situats a Espanya. Amb aquest doble criteri (obligació personal i obligació real) s'aconsegueix la subjecció d'un major nombre de donacions, perquè tributen a Espanya per obligació personal totes les donacions rebudes per un resident espanyol, i per obligació real totes les donacions que tinguin per objecte béns o drets situats en territori Espanyol.

Però, quina ubicació física tenen els diners?

Els diners són un bé fungible per naturalesa, la qual cosa vol dir que, quan es lliuren o donen diners, no es lliura un paper moneda concret, sinó que es lliuren béns que representen un determinat valor econòmic. Per tant, els diners que són objecte d'una donació no tenen una ubicació física determinada,  perquè el que es transmet és el seu valor intangible representat. És més, habitualment, les donacions en diners no es realitzen en metàl·lic, sinó per mitjans bancaris, per la qual cosa ni el donant ni el donatari estan en contacte físic amb el paper moneda. La naturalesa fungible dels diners s'estableix en el Codi Civil, que estableix que són coses fungibles aquelles el compromís de les quals no es compleix amb el lliurament de la mateixa cosa (el mateix paper moneda, o el mateix bitllet bancari), sinó amb el lliurament d'una altra cosa de la mateixa espècie i qualitat (un altre paper moneda del mateix valor, o la seva representació en compte bancari). Segons aquest criteri, els diners no estarien localitzats físicament en cap lloc específic.

No obstant això, no és aquest el criteri que mantenen les administracions tributàries. Per contra, la interpretació en l'àmbit tributari és que els diners es localitza físicament a Espanya si està dipositat en un compte obert en una sucursal o oficina bancària d'una entitat bancària situada a Espanya. Per tant, la donació realitzada pels pares a un fill resident en qualsevol país del món tributarà per l'impost sobre donacions sempre que el compte d'origen dels diners sigui un compte obert en una entitat bancària situada en l'Estat espanyol.

I si el compte de destí dels diners és del mateix donant?

Segons la DGT, la tributació per obligació real existeix sempre que els diners surtin d'Espanya a nom del donatari, per la qual cosa el supòsit de subjecció per obligació real és el que es produeix quan la transferència s'ordena des d'un compte espanyol a nom del donant i s'estableix a favor del donatari no resident. Si, per contra, la transferència fos ordenada entre entitats bancàries de titularitat del donant, en aquest cas no hi hauria canvi de titularitat dels fons i, per tant, no existiria donació. 

Però el supòsit és tan complex que, una vegada establertes les regles de subjecció de les donacions a destinataris que no són residents fiscals espanyols, queden encara molts aspectes per aclarir, com el mateix concepte de resident fiscal, o bé la determinació del règim jurídic que seria aplicable a aquesta donació, o quina seria la mecànica liquidatòria concreta. Tots aquests temes són tan complexos que escapen del propòsit d'aquesta notícia, però, per si encara teniu curiositat intel·lectual, deixem en aquest enllaç informació sobre la interessant controvèrsia jurídica creada en relació amb l'impost sobre successions i donacions i el dret a la lliure circulació de capitals. 


 
Imatge sota llicència creative commons. Thank you Kevin Schneider, thank you Pixabay.
Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres