Contacte
-
Mongay
Notícies - Articles

Dates i novetats de la declaració de l'impost sobre la renda 2023

Ja tenim aquí la campanya de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Durant els pròxims mesos haurem de gestionar la declaració de la renda de l'exercici 2023, que és un dels impostos més complexos del sistema tributari. Aquest tribut reuneix en un sol impost cinc components de renda molt diferents entre si, cadascun amb les seves regles de qualificació i càlcul, que finalment agrupa en dues bases liquidables a les quals s'apliquen dues tarifes diferents. L'impost sobre la renda conjuga en el seu càlcul tant elements objectius com subjectius, perquè l'impost es caracteritza per ser un tribut personal i subjectiu, que té en compte les circumstàncies personals específiques de cada contribuent, de manera que dues persones poden tenir exactament els mateixos ingressos, però una quota tributària a ingressar molt diferent. A més, l'impost sobre la renda és una eina de política fiscal molt potent, que disposa de diverses reduccions i deduccions fiscals poden introduir millores substancials en la tributació. 

A més d'aquesta complexitat que és comuna en tots els exercicis, en la declaració de l'exercici 2023 caldrà tenir en compte que els contribuents que hagin rebut determinades ajudes hauran de declarar-les com a guanys i pèrdues patrimonials, en la base general. És el cas del denominat bonus cultural jove, o de les ajudes al lloguer d'habitatge. També és el cas de totes les ajudes a la rehabilitació energètica d'edificis, que també tributen com a guany de patrimoni en la base general, amb l'única excepció d'algun programa de les ajudes derivades dels fons Next Generation.

Existeix alguna deducció interessant en la declaració de l'exercici 2023?

La declaració d'aquest exercici permet practicar deduccions molt interessants. Les deduccions que indiquem a continuació operen directament a la quota i, per tant, tenen un estalvi fiscal molt directe a la tributació. És el cas de les deduccions per rehabilitació energètica en les seves diferents modalitats, que permeten practicar una deducció d'entre el 20% i el 60% de les quantitats destinades a incrementar la sostenibilitat d'edificis, ja sigui reduint la demanda de reducció i refrigeració, millorant el consum d'energia primària no renovable, o executant actuacions de rehabilitació energètica. En aquests casos, es requereix disposar d'un certificat tècnic de data anterior, i un altre de data posterior, quantificant l'estalvi energètic o la nova classificació assignada a l'habitatge en l'etiqueta energètica. 

També pot aplicar-se una deducció per adquisició de vehicle elèctric. Aquesta deducció suposa també un estalvi directe en la quota de l'impost, del 15% (amb una base màxima de 20.000 €) sobre el valor d'adquisició d'un vehicle elèctric endollable nou i no afecte a activitats econòmiques, sempre que el vehicle s'adquireixi des del 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024. També existeix una deducció per instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, del 15% (amb una base màxima de 4.000 €).

Una altra tipologia interessant de deduccions són les deduccions per donacions, que en el 2023 s'han incrementat, o per adquisició d'accions o participacions en societats noves o de recent creació

Es mantenen les deduccions per maternitat i increment per despeses de guarderia?

Les deduccions per maternitat no sols es mantenen, sinó que, a més, s'afavoreix la seva aplicació i s'incrementa la seva quantia. Fins ara, l'aplicació de la deducció per maternitat requeria que la mare (o, si no n'hi ha, un o dos pares o tutors) estiguessin en situació d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat. No obstant això, una important novetat en l'exercici 2023 és que s'estén el dret a la deducció per maternitat sempre que, en qualsevol moment posterior al naixement, es produeixi una alta en el règim corresponent de, almenys, 30 dies cotitzats. A més, en el mes en què s'aconsegueixi el període mínim de cotització de 30 dies, la quantia de la deducció corresponent a aquest mes s'incrementarà en 150 €. Per això, la quantia màxima de la deducció, de 1.200 euros anuals, s'incrementa   a 1.350 euros anuals. 

Respecte de l'increment  addicional per despeses de custòdia (més conegut com a deducció per despeses de guarderia) s'amplien els centres que poden prestar el servei de guarderia, perquè el Tribunal Suprem ha manifestat, en una Sentència de 8 de gener de 2024, que ja no es requereix que el centre tingui autorització com a centre educatiu, sinó només una autorització o comunicació d'obertura. A més, en el 2023 se suprimeix el límit quantitatiu que suposava la cotització satisfeta a la Seguretat Social, encara que si que subsisteix el límit de 1.000 euros anuals. 

Les deduccions per persona amb discapacitat a càrrec i per família nombrosa, les més atractives per la seva quantitat i abast en l'aplicació.

Les deduccions per persona amb discapacitat a càrrec i per família nombrosa són de les quals donen més joc en les declaracions, i les permeten obtenir devolucions importants. Ambdues permeten que el contribuent obtingui una quota negativa d'import superior a les retencions efectivament suportades, perquè tècnicament són una minoració de la quota diferencial. La deducció per persona amb discapacitat a càrrec permet aplicar una deducció de 1.200 euros per cada persona amb discapacitat i amb rendes netes inferiors a 8.000 euros; si existeixen diversos membres de la unitat familiar amb discapacitat, aquest import es va multiplicant amb el nombre de persones que compleixin els requisits. Per exemple, en el cas que tots dos cònjuges tinguin discapacitat i rendes inferiors a 8.000 euros anuals, la deducció és mútua, per la qual cosa es duplica l'import. Si, a més, existeixen fills amb discapacitat, es va incrementant l'import en funció del nombre de fills o descendents que reuneixin les condicions. 

La deducció per família nombrosa permet aplicar una deducció del mateix import (1.200 euros anuals) per cada família nombrosa, sempre que pugui acreditar-se aquesta condició. Aquest import es duplica en el cas de les famílies nombroses de categoria especial. A més, s'incrementa en cas que existeixin fills addicionals que excedeixin del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa. 

Quines deduccions autonòmiques existeixen a Catalunya?

Les deduccions autonòmiques són quantitativament menys rellevants, perquè encara que les comunitats autònomes tenen capacitat normativa, poden incidir només en determinats aspectes del tribut. A Catalunya es mantenen deduccions com les deduccions per arrendamentinversió en habitatge habitualviduïtatnaixement o adopció de fillinteressos de préstecs per a finançament d'estudis de màster i doctorat, o per tenir més d'un pagador.

Quines dates cal tenir en compte per a la gestió de la declaració de l'exercici 2023?

Les principals dates a tenir en compte en aquesta campanya són:
 
3 d'abril de 2024
Inici del termini de presentació de declaracions per via telemàtica. 

26 de juny de 2024
Finalització del termini de presentació de declaracions amb quota a ingressar per domiciliació bancària.

1 de juliol de 2024
Finalització del termini de presentació de declaracions en totes les seves modalitats. 

En els últims anys, els aspectes més nous del tribut han estat la tributació de les influencers, la tributació de les monedes virtuals i la tributació dels NFT. No obstant això, per la seva afectació a totes les persones que exerceixen una activitat per compte propi, un dels temes de més interès és la deducció de despeses de les persones autònomes i, en particular, la deducció de despeses que dels autònoms que treballen a casa. Tots aquests temes per la seva complexitat requereixen una notícia monogràfica. 

En tot cas, la complexitat del tribut aconsella recórrer a un bon assessorament professional per a optimitzar la tributació. El desconeixement de la normativa i de les últimes doctrines administratives i jurisprudencials poden causar una major tributació, o bé alguna cosa que a vegades pot resultar fins i tot més perjudicial: una liquidació realitzada de forma poc rigorosa que comporti actuacions de revisió en el futur, així com sancions, interessos o recàrrecs per falta de compliment d'obligacions tributàries.

 
Imatge sota llicència Creative Commons. Thank you Peggy und Marco Lachmann-Anke. Thank you Pixabay.
Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres